Министър Томас Шмидт: „Тракийският университет е ориентиран към бъдещето“

С конкретно представяне на опита в България и опита в Германия в научната, приложната, социалната, икономическата и бизнес среда протече втората сесия с работни срещи на немската делегация от област Саксония в Тракийски университет. Министърът на регионалното развитие на областта Томас Шмидт сподели положителните си впечатления от визитата във висшето училище: „Ние сме тук, за да разговаряме с нашите партньори от Тракийски университет за бъдещи проекти, които можем да реализираме заедно въз основа на нашия опит. Ние също имаме на територията на провинция Саксония два миннодобивни района, които ще се използват за производството на енергия до 2038 г. За структурните промени, засягащи тези региони имаме доста сериозна подкрепа от страна на Федералното правителство. Нашият подход е следният – ние търсим и анализираме потенциала на региона, на тези места, в които се извършва добивът, за да видим къде можем да развием този потенциал и в каква посока да преструктурираме икономиката, така че да има бъдеще, което да задържи хората, да има перспектива и да по-привлекателно бъдеще. Да си определим приоритетите, да си определим целите за конкретни проекти – какво искаме да реализираме, как искаме да го реализираме, а не да се стремим само да получим финансовите средства и тогава да мислим какво ще правим. Тук, в Стара Загора, в лицето на ректора доц. Ярков и на Тракийски университет, имаме един такъв мислещ партньор, който е ориентиран към бъдещето, който създава стратегии и концепции за развитието на този регион, поставяйки си точно определени цели. Университетът се занимава с много сериозни и актуални теми, свързани с преструктурирането, модернизирането и дигитализацията на селското стопанство, на процесите, които са характерни и важни за региона, за да се види какви могат да бъдат пътищата за една положителна структурна промяна.“

Ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков сподели с готовност, че висшето училище, може да бъде добър медиатор и трамплин в плавния преход, който предстои на старозагорски регион: „Вече втори ден на територията на Тракийския университет се води много интересна и полезна дискусия за бъдещето на регион Стара Загора и на България. Това събитие е организирано от Тракийския университет и наши гости са 15-членна делегация от Саксония, Германия, начело с министъра Томас Шмидт. А в днешната сесия наш скъп гост е еврокомисарят г-жа Мария Габриел. Нашият университет има невероятният шанс да се включи в предстоящия процес на трансформация, и не само да се включи, но да бъде водещ, да бъде в центъра на тази трансформация. Стара Загора има късмет, тъй като разполага с такъв интернационален и мултидисциплинарен университет като Тракийския университет. Университетът е готов, с целия си потенциал и високо ниво на експертиза, с над 650 научни работници и с над 10 хиляди студенти, да се включи и да помогне, така че Стара Загора да продължи да бъде един от водещите икономически райони в България.“

В дискусиите участие взе еврокомисарят Мария Габриел, която потвърди вярната посока, в която се движи Тракийският университет и очерта основния път затова: „Могат да бъдат откроени две теми. Едната от тях е водород, това е бъдещето, напомням, че партньорството за водорода е в рамките на програма Хоризонт Европа и много скоро се надявам Тракийският университет да стане един от партньорите, защото това е посоката, в която вървим, Германия е нашият съюзник. Ясно е, че за водорода предизвикателствата са три: какво правим с инвестициите за инфраструктура, как ще бъде осигурен транспортът и каква ще бъде крайната цена за потребителя. Нашата сила и силата на Стара Загора и регионът е да бъдат една от така наречените долини на водорода. Втората тема беше биоикономиката. Напомням, че клъстер Биоикономика и земеделие, в рамките на програмата Хоризонт Европа, е с бюджет от 9 милиарда евро. Ето още едно взаимодействие с образованието, с университетите, с науката и образованието да се потърси и тази перспектива. Още повече, че тук университетът вече има добри примери, които днес впечатлиха включително и германските ни партньори. Това са елементи, които трябва да бъдат част от този процес, който вече да позволи с ясен хоризонт да се очертае решението. Това е посоката, в която трябва да се върви.“

Срещата приключи с обобщение на дискусиите и информацията и със споделено желание за сътрудничество.

Надя Лилова