Еврокомисар Мария Габриел:“Три са ключовите думи за просперитет:Сътрудничество, Взаимодействие, Взаимопомощ“

Това каза по време на пресконференция, проведена в Тракийски университет на 27 август 2021 г. Мария Габриел – еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Заедно с екипа си тя участва провеждането на мащабното мероприятие на тема „Трансформация на икономическия модел към нисковъглеродна биоикономика, кръгова икономика, основана на науката, иновациите и дигитализацията“, организирано от Тракийски университет. В брифинга участваха още министърът на регионалното развитие на област Саксония – г-н Томас Шмидт, който е ръководител на 15-членна делегация, посланикът на Германия у нас Н.Пр. Кристоф Айххорн и домакинът на събитието ректорът на университета доц. д-р Добри Ярков.

Г-жа Габриел уточни, че ключът за решаване на проблемите с енергетиката е в сътрудничеството между наука и бизнес. Това трябва да бъде основата за добри практики.

Проведената среща между старозагорската академична общност и гостите от Германия е не само пример за взаимодействие, но и стимул за засилване на сътрудничеството между регионите. Това взаимодействие на европейско ниво трябва да премине между реализиране на програми, социални сфери и пр. За всеки сектор трябва да се създаде стратегия. Посланието й е за съвместна работа, взаимодействие, иновации, стимули.

Министър Шмидт обясни, че в Саксония имат същите проблеми, каквито са у нас с комплекса Марица Изток. До 2038 г. те следва да преустановят използването на мините за добиване на енергия. Тази промяна касае 17 000 души в два района. За решаване на промяната работят от 2016 г., като имат моралната и финансовата подкрепа на държавата. Тя е превела 10 млр евро за изпълнение на определени дейности. Най-важната от тях е, да се работи в тясно сътрудничество с научните институти. Привличат се и нови предприятия, които да осигурят необходимите работни места. Сегашните работници ще бъдат ангажирани в рекултивацията на терените. Успоредно с това ще бъдат заети и в новите дейности.

Министър Шмидт е създал две комисии с представители на местната власт и на синдикатите, за да се проучат интересите, желанията и възможностите на работниците. Особено внимание се обръща на младите хора, които заявяват желание да останат да работят в преобразените бивши мини на Саксония. Вече са предложени и одобрени 54 проекта.

Най-важно за реализацията на идеите е науката, бизнесът и образованието да вървят ръка за ръка.

Тракийски университет ще бъде в центъра на тази трансформация, заключи ректорът доц. д-р Добри Ярков. – Това сигурно се случва веднъж на 100 години. Такава е сега ситуацията и ние й се радваме. Стара Загора наистина има шансът, че тук е националният и интернационален Тракийски университет с висок рейтинг, много висока репутация в България и в чужбина, много високо ниво на неговата експертиза в мултидисциплинарността му. Той е готов с целия си потенциал – с над 650 научни работници и над 10 000 студенти, които ще подготви и обучи за тази трансформация през следващите 20-30-50 години, така че Стара Загора да продължи да бъде един от водещите икономически региони в България“, каза ректорът.

Росица Ранчева