Виена чипира прилепите си

Целта на чипирането е да се установят местата на живот и движение на прилепите в града, за да бъдат предпазени от изчезване. Специално внимание се отделя на видовете, които обитават покривните пространства и фугите в сградите. Във фокуса на изследването са преди всичко женските, които в момента отглеждат малки.

Във Виена живеят 22 различни вида прилепи. Едно от любимите им места за нощен лов в австрийската столица е природният резерват „Лайнцер Тиргартен“, разположен в югозападната част на града. Там учените са опънали няколко мрежи, с които могат да бъдат хванати тези ценни бозайници. След това върху тях се прикрепя малък предавател, който проследява пътя им до местообитанието. Предавателят тежи едва няколко грама и след известно време пада от само себе си. Почти всички видове прилепи в Австрия се хранят изцяло с насекоми и изяждат огромно количество вредители.

В световен мащаб те имат ключова роля в екосистемите, които не биха могли да съществуват без тях. Много видове растения, които се използват за храна или лекарства, също не могат да оцелеят без прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им. Дългогодишни наблюдения показват, че при присъствие на повече прилепи на дадено място насекомите значително намаляват. Особеността на прилепите е, че подобно на някои видове птици те са много привързани към местообитанията си. Това означава, че обитават едни и същи места в продължение на десетилетия, даже на векове. Именно затова учените искат да открият „домовете“ на прилепите във Виена, за да не бъдат разрушени и да ги защитят от изчезване. Близо 25% от всички видове прилепи по света са застрашени от изчезване, а поне 12 вида са окончателно заличени от лицето на Земята вследствие на човешката дейност. Изчезването на всеки вид има съществени последици, които рано или късно пряко рефлектират върху човека или други важни за неща.

Dolap.bg