Четири са безплатните специалности в Тракийски университет

Безплатни обучения в две професионални направления предлага Тракийски университет Стара Загора, уточни за Dolap.bg доц.д-р Нели Грозева, зам. ректор по учебната дейност.

Едното е „Педагогика на обучението“ с две специалности: „Педагогика на обучението по информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“. Тези две специалности са в Педагогическия факултет. От облекчението се възползват 40 студенти.

Другото професионално направление е „Енергетика“ във факултета „Техника и технологии“ град Ямбол. В него също има две специалности: Едната е „Топло и газоснабдяване“ , а другата – „ Индустриално инженерство“.

Това на практика означава, че освен субсидията, университетът получава от държавата и таксата, която трябва да заплаща студентът за обучение. От облекчението ще се възползват 30 студенти.

Студентите няма да заплащат такси по времето на цялото си обучение. Тези преференции не са обвързани с договори.

Доц. Нели Грозева не скри задоволството си, че до 15 август 2021 г. Университетът е изпълнил на 100% държавния план-прием. Новите студенти бакалаври са 1220. Магистрите тепърва ще се записват.

Продължава записването на студенти платено обучение. Предстои провеждане на нова поредица от изпити за прием на чуждестранни граждани за студенти на Тракийски университет.

Официалното откриване на новата учебна година е на 13 септември 2021 г.

Росица Ранчева