Делегация от Германия е на посещение в Тракийски университет

Делегация от Германия, начело с министъра на регионалното развитие на област Саксония – г-н Томас Шмидт, е на посещение в Тракийски университет, по покана на ректора доц. д-р Добри Ярков.

Повод за визитата е мащабно мероприятие на тема „Трансформация на икономическия модел към нисковъглеродна биоикономика, кръгова икономика, основана на науката, иновациите и дигитализацията“, което организира Университетът. Делегацията от Германия, с всичките си експерти, е изключително полезна в обмяната на опит, научни и професионални практики, които област Стара Загора може да взаимства от област Саксония в пътя към устойчив и плавен преход на региона.

Първата среща на немската делегация беше с ръководните представители на академичната общност на Тракийски университет – ректорско ръководство, декани и директори на структурни звена. По време на срещата бяха обсъдени високите възможности на науката и ролята на академичните среди в развитието, както на регионално, така и на национално ниво на държавата.

Следващата работна среща премина с представяне на ключови представители на бизнеса и регионалната власт. На нея присъстваха изпълнителният директор на ТЕЦ Ей и Ес – Гълъбово Иван Цанков, изпълнителният директор на ТЕЦ Контур Глобал – Красимир Ненов и директорът на Дирекция „Превантивна дейност“ към РИОСВ – Стара Загора – Диана Ганева.

Те от своя страна запознаха делегацията с фактическата обстановка, в която се намира бизнесът в регион Стара Загора в момента и тази, в която ще бъде поставен, след Зелената сделка.

От своя страна немската делегация сподели ценен опит и съвети за плавния социален и икономически преход на региона.

След работните срещи, гостите от Германия имаха възможност да посетят Университетската ветеринарна болница и Музея на коня.

Надя Лилова