Пребазират три старозагорски училища

Поради извършване на основен ремонт, започна пребазиране на три големи старозагорски училища, съобщи за медията ни Иванка Сотирова, заместник кмет на Община Стара Загора по образование, здравеопазване и социални дейности. – От началото на новата 2021/2022 учебна година Първо основно училище „Георги Бакалов“ се слива с СУ „Христо Ботев“ в едно Средно училище „Христо Ботев“. За изпълнение на основния ремонт на сградата учениците от първи до седми клас се пребазират в ХІ ОУ „Николай Лилиев“. Паралелките от 8 до 12 клас ще учат в сградата на ПГ по строителство и дървообработване “Инж. Недьо Ранчев“. За съжаление продължават недоволствата на родителите на децата от ОУ „Николай Лилиев“, въпреки че предоставената база на „гостите“ е напълно самостоятелна- подстъпът към двора е самостоятелен, входът е самостоятелен, самостоятелно стълбище, самостоятелен етаж…

През изминалите последни няколко години Община Стара Загора е пребазирала 17 училища за изпълнение на основен ремонт и винаги се е налагало пребазиране, коментира г-жа Сотирова.- Много важно е приемащата страна да даде подслон и да запази добрия тон в общуването, защото на следващ етап същото ще споходи и сега приемащото училище. Предполага се другата година ХІ основно училище, което се нуждае от саниране и ремонтиране, ще се наложи да бъде преместено в друго училище“.

СУ „Васил Левски“ ще учи на две смени в ПГ по МТТ „Никола Й. Вапцаров“. Тук няма никакъв проблем. Механотехникумът приобщи безпроблемно Девето основно училище, СУ „Иван Вазов“ и т.н.

„Благодаря на ръководството на Професионалната гимназия за проявената колегиалност и търпимост, каза зам.кметът. – Със съдействието на родителите, СУ „Васил Левски“ успя да си подготви помещенията и началото на новата учебна година като цяло. При необходимост за настаняване на най-малките е договорено използване на база на Професионална гимназия по електротехника „Г.С.Раковски““ .

На СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“ ремонтите ще бъдат изпълнени на инженеринг. Фирмите вече са влезли в сградите и предприемат поетапните дейности.

Професионалната гимназия по облекло и хранене “Райна Княгиня“, която е държавно училище и проектът за ремонт е с координацията на Министерство на образованието и науката (МОН), но със сътрудничество на Общината, също влиза в ремонтни дейности с цел разширение на сградата. Учениците се пребазират в ОУ „Георги Райчев“, в квартал „Три чучура-север“.

„Благодарности към директора г-н Широв и към ръководството на Професионалната гимназия, които безпроблемно създадоха добра организация и подготвиха помещенията, където ще започнат новата учебна година“, съобщи Иванка Сотирова.

За всички пребазирания има подписани заповеди – за общинските училища на кмета на Община Стара Загора, съответно съгласувани с МОН и заповеди на МОН за професионалното училище.

На 27 август 2021 г. Държавната приемателна комисия ще инспектира приключилия първи етап от реновиране на сградата на бившото Първо основно училище, където ще бъде настанена новосъздадената през миналата година Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ . Избрана е фирмата-изпълнител, която ще прави обзавеждането. Избрана е и фирмата изпълнител за реализиране на втория етап. Той включва оформление на дворното пространство и изграждане на общежитие. Средствата на стойност 4.260 млн лв са осигурени от МОН.

Избран е изпълнител и за изграждане на нова детска градина в абсолютния градски център на Стара Загора. Предстоящо е издаване на заповед за влизане в строителна площадка.

Всички частични ремонти по училищата и детските градини са в задълженията на директорите. За началото на учебната година те трябва да подготвят образователните си бази според изискванията за епидемиологичната обстановка: осигуряване на дезинфектанти; отново да се използват различни входове за влизане и излизане от сградата, да няма струпване на ученици, деца и родители; осигурена топла вода и пр.

Избран е изпълнител за ремонтиране на двора на ДГ „Звънче“.

Росица Ранчева