Ноктюрно за любовта в черно и бяло нарисува Слави Славов

На 3 август 2021 г. в старозагорската изложбена зала „Лубор Байев“ скулпторът Слави Славов откри втората си самостоятелна изложба. Представени са 44 елегантни и естетски черно-бели рисунки без заглавие. И експозицията няма заглавие, но всеки, който влезе в салона, веднага попада в света на нежен романтизъм, наситен с красиви спомени, блянове, копнежи и тяхното скършване.

Преди две години Славов вдигна първата си подобна изложба, тогава посветена на любимата му жена, внезапно и безвреме отлитнала в небитието. Явно това е тема, която не напуска неговото съзнание, творчество и чувства. Но сега рисунките не са толкова конкретни, а по-обобщаващи. Той разработва вечната тема за любовта. Тя идва от древността, връхлита ни като буря, възвисява ни, пришива ни криле, разсипва сетивата ни, дълбае рани в душите ни, но не ни напуска.

Това са етюди за мъжа и жената въобще. Разположени са условно на различни цикли. Тук има еротика, фрагменти от жадуваното човешко тяло, преминаването им в други, абстрактни измерения. В повечето работи човешката фигура отсъства. В цялата изложба има само един женски торс. И той е античен. Но навсякъде се чувства присъствието на невидимата, очаквана, вечна жена, която дава смисъл на живота на този, който е останал на земята. Последните две рисунки изглеждат като етюд на учебна постановка – няколко куба един върху друг, които всъщност се срутват върху нещото, което е било и което безвъзвратно си е отишло. Малко преди тях, в едни карета са „затворени“ шах-матни карета като възможни ходове в живота, които, уви са безуспешни.

Има и един малък приказен цикъл , който илюстрира света на детето – наивен, безгрижен, радостен, очакващ само хубавини и на възрастните, които не могат да му ги осигурят, въпреки желанието за това.

Всъщност, авторът в продължение на две години е дал материален израз на духовните си терзания и търсене на обяснение за това, кой подрежда живота. И дали е възможно той, животът, да не бъде само зебра от черно и бяло, а да е украсен в различни други нюанси.

Всички рисунки са изпълнени само с туш и перо. Те вълнуват зрителя. Провокират го към размисъл за целта и смисъла на човешкия живот, за любовта и омразата, за красивото и грозното, за вечното и мигновеното.

В горещото лято изложбата на Слави Славов и нежен пристан, който зарежда с нови чувства и вълнения.

Експозицията ще остане до края на месец август.

Росица Ранчева