Големият ТЕО ще говори в Стара Загора за формиране на силов интелект

За методика за формиране на силов интелект ще говори Теодосий Теодосиев – Тео. Събитието е насрочено за 28 юли 2021 г., сряда, от 19:00 часа в салона на Астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“, гр. Стара Загора, ул. Цар Шишман № 62.

С това Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ стартира поредица от обучения за учениците от училището.

Златният български физик Теодосий Теодосиев поставя началото на обученията.

Припомняме, че миналото лято по същото време, Тео се срещна с първите гимназисти на новата гимназия. В продължение на 90 минути той говори на младите хора не за тайните на физиката, а за трудните пътища към успеха.

Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) „Проф. Минко Балкански“ – Стара Загора – училището на новото време, обучаващо бъдещи програмисти, разширява ползотворното си сътрудничеството с фондация „Миню Балкански“ с. Оряховица. Вече става традиция организирането на срещи и обучения, ръководени от видни математици, физици и програмисти .

В летните школите по Комбинаторна математика и Информатика и облачни технологии са приети 9 ученика, настоящи възпитаници на гимназията със стипендия „Проф. Минко Балкански“.

За предстоящото лято екипът на фондацията и Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към ПГКНМА „проф. Минко Балкански“ предлагат на новоприети ученици:

 1. 28.07.2021г. – лекция на учителя Теодосий Теодосиев – Тео: „Методика за формиране на силов интелект“.

 2. 16–21.08.2021г. – онлайн участие в основните лекции на школата „Комбинаторна математика“, създадена и ръководена от лауреатите на конкурса „Минко Балкански“:

 • Ивайло Хартарски – завършил Louis-le-Grand (LLG) и Ecole Normale Supérieure( ENS) в Париж.

 • Богдан Станков – златен медалист на България от Международната олимпиада по математика (IMO). Висшето си образование започва в Париж – в лицей Louis-le-Grand (LLG) и продължил Ecole Normale Supérieure (ENS) в Париж. От 2018г. е докторант в ENS в областта на комбинаторната геометрия.

 • Иво Кортезов- завършил математика през 2013г. в University of Oxford (UO), специализира педагогика в University of Birmingham. В момента е преподавател по математика в Zlatarski International School в София.

 • Любен Личев – трикратен медалист от IMO, завършил лицей Louis lLLG Louis-le-Grand (LLG), а от 2017г. постъпва в ENS в Лион, където специализира вероятности.

 • Виолета Найденова също е трикратен медалист от IMO. От 2017г. учи математика в University of Oxford ( UO).

 1. 23–28.08.2021г. – онлайн участие в школата „Информатика и облачни технологии“, създадена и ръководена от IT специалисти (Тодор Спасов, Николай Бошнаков, Гергана Караджова, Александър Ангелов) с опит в световни компании, специализирани в тази област. Школата се организира с подкрепата на VMware България.

 2. Презентация на тема „Компютърни технологии – хоризонт 2030г.“ – Обзор на технологиите с висок потенциал като изкуствен интелект, интернет на нещата (IoT), блокчейн и дори квантовите компютри.

 • Лектор: Теодор Първанов – лауреат на Фондация „Миню Балкански“ от 2003г. Завършва висше инженерно образование в ENSMA (École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique) във Франция. След като добива професионален опит във Франция и Белгия, се завръща в България, където работи като софтуерен инженер в развойния център на VMware България. В момента е ръководител на звено за изследвания и разработка (Research & Development) във VMware България с фокус върху разпределените системи и по-специално блокчейн. Като ръководен кадър в Office of the CTO организацията на VMware, Теодор има широк поглед върху най-новите компютърни технологии и техните бъдещи приложения.

 1. Фондацията има готовност да включи желаещите учениците на гимназията през учебната година 2021 /2022 г в онлайн училището по физика, с ръководител Стефан Кръстанов (лауреат на конкурса „Минко Балкански“ за 2007г. Квантов физик, с докторантурата в областта на квантовата информация. Понастоящем Стефан Кръстанов продължава научната си работа в Harvard и MIT. През свободното си време води образователни занимания за следващото поколение учени, включително проекти като engineeringday.com и spinwearables.com. Училището беше създадено по време на карантината през 2020г и вече съществува 15 месеца.).

След приключване на кампанията за записване на учениците за новата учебна година ще започне записването за предложените дейности.

Лице за контакт:

Майя Найденова – директор ПГКНМА „проф. Минко Балкански“ –Ст.Загора

director@pgknma.com

Янка Ковачева – организатор учебни дейности, фондация „Миню Балкански“-с. Оряховица

fmb.shkoli@gmail.com