Проведоха се предварителни онлайн кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език

На 25 юли 2021 г. в Тракийски университет – Стара Загора се проведоха предварителни онлайн кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език за учебната 2021-2022 академична година.
На изпита по биология, който е вход за английските програми на специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“ в университета се явиха 39 кандидат-студенти от 13 различни държави, сред които са Великобритания, Ирландия, Гърция, Италия, Канада, Швеция, Финландия, Индия и др. Изпитът се провежда онлайн и изпитните въпроси се генерират от компютърна програма. Сред изпитните резултати преобладават добрите и много добри оценки, шест от кандидатите са показали отлични резултати, като двама от тях се получили пълно 6. Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с 90 минути за решаване на изпитните въпроси по биология.
На изпита по химия се явиха 25 кандидати, желаещи да изучават медицина на английски език в Тракийски университет. Бъдещите хуманни лекари разполагаха отново с 90 минути за решаването на 50-те изпитни въпроса. Резултатите от изпита са сходни с тези от изпита по биология.
Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха експерти от учебния и информационния отдел на университета.
Доц.д-р Нели Грозева
зам.ректор по учебна дейност