Допълнителни прегледи след COVID за учителите

Учителите, преболедували COVID-19, ще имат право на допълнителни профилактични прегледи и консултации извън осигурените в рамките на задължителното здравно осигуряване. Това е заложено в Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която е публикувана за обществено обсъждане. За прегледи на 12 000 учители са предвидени 180 000 лв. Профилактичните прегледи ще са свързани както със сърдечносъдови, стомашно-чревни, чернодробни, бъбречно-урологични, ендокринни, гинекологични, андрологични и кожни заболявания, така и с болести на централната и периферната нервна система, дихателната система, опорно-двигателния апарат и очите. Прегледите ще се плащат от образователните институции, а МОН ще им възстанови до 15 лв. от стойността на направения разход. Предвидени са също 200 000 лв. за рехабилитация на 2000 учители по Програмата на НОИ. Те трябва да имат установена диагноза, записана в направление от личен или лекуващ лекар. Рехабилитацията ще се осигурява за 10 групи заболявания . На всеки включен ще се възстановяват 100 лв. от направените разходи. Програмата обхваща заетите в системата на предучилищно и училищно образование учители, директори и други педагогически специалисти. Тя е насочена към подкрепа и опазване на здравето им чрез дейности за активна профилактика и рехабилитация на най-често срещаните заболявания.