Памет за старозагорските улици

Улиците имат свой живот, свой образ и своя съдба. Едни са с обикновени плоски лица, зад които напразно бихте търсили някаква загадка – всичко е ясно и празно още от пръв поглед. Други носят своеобразни външни белези, някоя смешна неправилност във фасадата, някой крив еркер или балкон, някой калкан, целият обвит с бръшлян, които им придават интимен и прелестен вид. Трети се налагат брутално – парадни, натруфени, кухи. Четвърти изведнъж ви превземат с някаква неопределима, природна красота, като че са поникнали и цъфнали от земята. Някои изглеждат непроменeни през столетията, създадени, би казал човек – веднъж завинаги, подобно на художествени произведения. Други растат, преобразяват се непрекъснато, докато накрая загубят всякакво лице.

Ала малките народи, които бързат да създават сега своята история, нямат потребност, нито време за пиетет към старото. „Ние трябва да разчистваме, а не да съхраняваме вехтории“, мислят те. И животът, тоя стар хитрец, подмамва лекомислените, за да може по-късно да им се присмее, че сами са се лишили от минало.

Това е цитат от книгата на Константин Константинов „Път през годините“, издадена през 1962 г. Старозагорските улици също имат свой самостоятелен живот, свои герои и свои тайни, своя история, която ревниво пазят. С годините спомените избледняват, имена и дати се забравят и е много важно да ползваме този толкова древен способ, наречен писане. Да записваме историите е действието, което ще ни спаси от безпаметството.

През 2003 г. излиза от печат справочникът „Стара Загора – квартали, площади, паркове, градини и улици“, дело на авторски колектив специалисти от Регионалния исторически музей и Регионална библиотека в Стара Загора. Това е първи от този вид, но съществен принос в съхраняване на „уличните“ ни истории. Отговорен редактор е Петър Калчев, тогава директор на музея. Авторите работят по темата няколко години като проучват и събират информация от различни източници в архивни, музейни и библиотечни фондове. Както отбелязват създателите: „Справочникът съдържа азбучен списък с кратка историческа и биографична справка на наименованията на квартали, площади, паркове, градини и улици в град Стара Загора“. И още: В градската топонимия са оцелели 540 названия на улици, площади, паркове и градини, от които 241 са отпаднали във времето и носят печата на промените в политическия и духовния живот на града. Към книгата е приложена и съвременна карта на града, дарение от издателската фирма „Домино“ ЕООД. Информацията е разпределена в три части: квартали; площади, паркове и градини; улици. Удобство за ползване е подредбата във всяка част по азбучен ред, а също и прилагането на различни шрифтове, за да се отделят промените. За проследяване на измененията са направени препратки. В края на книгата е поместен азбучен показалец на днешните имена. За улеснение на читателите са съставените предисловие, бележки и въведение. За доброто възприемане и ориентация в ситуацията помагат и умело подбраните илюстрации с архивни снимки. Полезен е и организираният в края на изданието информационен справочник за културни институти, важни дейности и забележителности в Стара Загора с адреси и телефони. Справочникът е единствен по рода си и е интересен както за старозагорци, така и за гости на града. За съжаление е издаден в малък тираж и книгата вече е библиографска рядкост. Това още повече засилва необходимостта от актуализиране и преиздаване.

*Стара Загора – квартали, площади, паркове, градини и улици: Справочник. Отг. ред. Петър Калчев, Елена Георгиева, Лилия Филипова, Невена Ганева, Нейчо Кънев, Светла Димитрова . – София : Тракийски свят, 2003 (Шибилев) . – 160 с. : с ил.

Снежана Маринова