Уникална технология дава шанс за нов живот на „Марица Изток“

На 19 юли 2021 г. пред старозагорските медии беше представена уникална иновативна технология чрез елиминиране на скъпите въглеродни емисии. Изобретението, което е в процес на патентоване, е разработено от известния старозагорец проф. Жеко Ганев в неговата фирма “Елфи-Тех”.

Проф. Ганев обясни подробно, че без да се променя технологичния процес, само с прибавяне на изобретеното от него приспособление, скъпите парникови емисии от въглероден диоксид (СО2), могат да бъдат успешно премахнати. Това става не с улавяне и съхранение на въглеродния диоксид под земята или в богати на соли води (Carbon Capture and Storage – CCS), каквито безуспешни опити досега са правени по целия свят, а чрез преобразуването му до продукти, които могат да се търгуват и да генерират приходи, като например метан (СН4). Новата технология се нарича Carbon Capture and Utilization (CCU). От метана след това се произвежда енергия.

Проф. Ганев разказа, че е създал работеща мини-инсталация, която демонстрира нагледно цялата технология. Въглеродният диоксид от изгарянето на въглищата се разцепва до въглероден окис (СО). Към него се добавя водород (Н), получен също от въглищата, и се получава метан, с отделянето и на малко вода. По този начин се елиминират 97% от въглеродния диоксид. Метанът е енергиен газ и се използва за производство на енергия. Физико-химичният процес отделя серните съставки на въглищата (серен диоксид – SO2, серовъглерод – CS2 и сероводород – H2S), като на изхода се получава елементарна сяра (S2). По този начин отпада необходимостта от сероочистки в тецовете, което допринася за това, производството на електроенергия да е достатъчно евтино.

Проф. Жеко Ганев работи от години върху необходимите съоръжения, затова сега е “сглобил” с лекота отделните фази на технологията. Към нея има голям интерес. Тъй като тя е финансирана досега с 300 хиляди лева от инвестиционното дружество на БАКБ – “Сиесайеф” (CSIF), което е мажоритарен акционер в банката на Цветелина Бориславова, проектът е нейна собственост. България следва до продължи успешно реализацията му до пилотен промишлен проект в мащаб 1:20, чиято работа да се провери на практика в ТЕЦ “Марица-изток 2″. За целта проф. Ганев е изпратил до централата писмо с предложение за по-нататъшно финансиране в размер на 10 милиона лева. Средствата се очаква да бъдат осигурени от Българския енергиен холдинг (БЕХ), а производството на съоръженията за 1000-тонната инсталация да се поеме от старозагорската фирма “Металик” в кооперация с бившия завод за тежко минно оборудване в Кърджали.

При успешна реализация от технологията ще могат да се възползват и двете американски централи в минно-енергийния комплекс “Марица-изток”. Трябва обаче да се действа бързо, за да не бъдем изпреварени от други, не по-малко заинтересовани от реализация на новата CCU технология.

Уникалното съоръжение ще се поставя в близост до всеки един от осемте енергоблока и ще струва до 100000 лв. всяко. Пилотната инсталация може да се изгради за 12 месеца.

Пресконференцията се организира от кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Той заяви, че Община Стара Загора подкрепя всяка технология, която би довела до запазване на комплекса „Марица изток“ и същевременно е щадяща за околната среда. На брифинга присъства председателят на КНСБ Пламен Димитров, който застава зад иновативната разработка, която запазва напълно работниците и специалистите от комплекса. Одобрение изрази председателят на КТ „Подкрепа“ Михаил Михайлов, както и синдикалистите от „Марица Изток“.

Росица Ранчева