Започна кампания за ваксиниране на учителите от Старозагорска област

На 14 юли 2021 г. започна кампанията за покана за ваксиниране срещу Ковид 19 на всички, които работят в системата на образованието в област Стара Загора.

Проведохме три срещи онлайн с директорите на училища и детски градини, съобщи за Dolap.BG Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието.- Целта на срещите по инициатива на Министерство на образованието и науката (МОН) и организирани от нас е за повишаване на информираността за ползата от ваксинирането“.

На трите срещи са присъствали представители на РЗИ, начело с д-р Таня Перчемлиева; от МОН – Соня Мелоян, директор на Дирекция „Организация и контрол“, Мария Тодорова – директор на Дирекция „Професионално образование и обучение“, Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ .

В срещата участваха медицински специалисти проф. Момеков- председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при Фармацевтичен факултет на Медицински университет София; Проф. Златко Калвачев – вирусолог в МБАЛ „Надежда“; Проф. Радостина Александрова – биолог- вирусолог, морфолог и биохимик в Института по експериментална морфология, патология и антропология при БАН.

Първата среща е беше за „северните общини“ от областта – Павел баня, Мъглиж, Казанлък, Гурково и Николаево; втората – за останалите общини, а третата – за директорите на детските градини от цялата област. Участваха и представители на съответните общини.

Специалистите информираха подробно за поставянето на ваксините и ползата от това. Разбира се, ваксинирането е въпрос на личен избор, а не е задължително!

При направената анкета защо не се предприема ваксиниране един от най-често посочваните аргументи е опасението от негативните странични ефекти. На следващо място е липса на вяра в ефективността от ваксината, липса на достъп до предпочитана ваксина, наличие на антитела вследствие на преболедуване. На зададените въпроси медицинските специалисти обясниха колко време след първа игла трябва да се изчака и защо, при какви случаи не се препоръчва ваксиниране, наложителна консултация с личен лекар или специалист при хора с хронични заболявания и пр.

В общи линии, процентът на ваксинирания педагогически и непедагогически персонал в училищата и детските градини в област Стара Загора е нисък, но така е и на национално ниво, коментира г-жа Димитрова. – Това е причината за организирането и провеждането на кампанията. От тук нататък директорите на училищата, на детските градини и другите образователни институции трябва да сведат тази информация до екипите си. Ако имат нужда от допълнителна разяснителна кампания по време на срещите, РЗИ изрази готовност, както и други медицински специалисти.

В резултат на кампанията ще съберем обобщена информация. В зависимост от желаещите сме готови през месец август да съдействаме за провеждане на ваксинирането на място в училището или в детската градина“.

В момента от 121 училища до 70% са ваксинирани и от 78 детски градини – една. Под 30% ваксинирани са 87 училища и 54 детски градини. През последните шест месеца от ковид са преболедували 11% в училищата и 4% в детските градини.

Росица Ранчева