Представят възможностите за малките хора в Стара Загора

Информационна среща за представяне възможностите на малките хора и ролята им в обществото, както и създаване на партньорство с местната власт ще се проведе в Стара Загора. Форумът ще започне в 11 часа на 20 юли 2021   общинската зала „Петко Рачов Славейков“. Националната организация „Малки български хора“ реализира проект на тема „Равни шансове за малките хора в България“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По проекта е изграден Център по въпросите на малките хора в България,  единствен на Балканския полуостров и трети в Европа.

В центъра се предоставят комплекс от социални услуги, рехабилитация, трудотерапия, съдействие пред компетентни институции, временно настаняване. В него работи екип от специалисти като социални работници, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт. Центърът играе роля на медиатор между членовете на организацията на малките хора и заинтересованите институции, оказва логистична подкрепа и насочва към компетентните медицински специалисти.

Важна част от реализацията на проекта е провеждането на инициативи за информиране и представяне на възможностите на малките хора и ролята им в обществото. Организират се  регионални срещи за създаване на устойчиво партньорство между специалистите в Центъра и местните власти, институциите ангажирани с хората с увреждания, доставчиците на социални услуги и самите хора с увреждания. Трябва да се изгради мрежа за взаимопомощ между Центъра и институциите , да се идентифицират малките хора извън структурите на организацията, а партньорството с местната власт да е с устойчив характер.