СУ „Иван Вазов“ сбъдва високи амбиции

Измина още една ползотворна учебна година в СУ „Иван Вазов“ гр. Стара Загора – 180-та година от създаването на училището ни. Много са успехите на учениците ни през нея.

В начален етап те завършиха с успех много над средния за областта и страната според резултатите от проведеното Национално външно оценяване (НВО). По български език и литература те постигнаха 84.54 точки, а по математика – 65.55. Малките вазовци завоюваха 54 златни и 67 сребърни медала от финалните състезания на Съюза на българските начални учители. Класираха се на финалните етапи в международното състезание по английски език „Hippo“ и само 8 точки ни делят от финала, който ще се проведе в Римини, Италия. Завоюваха множество призови места в различни конкурси и форуми на редица културни и научни институции.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап успешно положиха НВО и Държавни зрелостни изпити (ДЗИ). Резултатите са много добри, имайки предвид обучението в електронна среда от разстояние през изминалите две учебни години. Редица са спортните ни успехи, достиженията в сферата на изкуството и науките.

Резултатите на учениците показаха изключителната работа и професионализъм на учителите в Средно училище „Иван Вазов“ Стара Загора и то в условията на криза.

Успешно приключи и първият проект „How To Feel Maths“ по програма Еразъм+ , чийто координатор е СУ „Иван Вазов“. В онлайн срещите през последната седмица на м. юни 2021 г. се включиха над 100 участници от България, Румъния, Полша и Турция. Бяха решавани задачи с практическа и професионална насоченост като свободни ресурси на проект “Mascil”, чиято абревиатура означава математика и наука за цял живот. Наши ученици подготвиха видеа за антична Стара Загора, които показаха на своите връстници. Имаше онлайн срещи с проф. Тони Чехларова и доц. Евгения Сендова от Институт по математика и информатика към БАН, които представиха задачи свързани с изследователския подход в обучението по математика и природни науки.

И една новина в аванс – СУ „Иван Вазов“ гр. Стара Загора е едно от училищата в страната, което спечели проект за изграждането на лаборатория по природни науки. Нашата цел е да бъдем STEAM училището на Стара Загора, в което знанието, младостта и науката вървят ръка за ръка.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“