Студентите от Агрономство – етеричномаслени култури ще имат честта да им преподава авторът на трите нови сорта лавандула гл. ас. д-р Станко Станев

Студентите от Агрономство – етеричномаслени култури от Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора ще имат честта да им преподава авторът на трите нови сорта лавандула гл. ас. д-р Станко Станев – учен от ССА в Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък, специалист в областта на „Селекция и размножаване на ароматни и медицински растения“. Освен съществуващите вече 7 сорта лавандула, Държавна сортова комисия е одобрила и още 4, като 3 от тях – Дея, Терес и Жанет, след 17 години научен труд по създаването им, са дело на гл. ас. д-р Станко Станев.

„Хубав сорт означава да отговаряш на стандарта за българско лавандулово масло. В последните години се разпространиха сортове, които не отговарят на този стандарт. Много е важно да се направи екологично проучване – как реагират те при различните климатично-почвени условия, а те наистина реагират много различно в различните региони на страната. Поддържането и размножаването, разликите между сортовете, било то качествени или морфологични ще изучаваме със студентите.“, сподели гл. ас. д-р Станко Станев.

Специалността Агрономство – етеричномаслени култури беше разкрита през 2019/2020 г. в Тракийски университет по искане на бизнеса и нуждата от обезпечаване със специалисти агрономи във все по-мащабното отглеждане на розови и лавандулови полета.

Учебният план включва 2-годишно обучение в университета по общообразователни и някои специализирани дисциплини, а следващите 2 години се обучават в Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък.

В специалност Агрономство – етеричномаслени култури се подготвят квалифицирани специалисти с широк профил за селскостопанското производство и адаптивни способности за професионална ориентация. Те усвояват основни знания и умения по: земеделие, растениевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, растителна защита, механизация на земеделското производство. Наред с това притежават задълбочени специфични познания по анатомията и морфологията, технологиите на отглеждане и използване на етерично-маслените, лекарствените и вкусовите култури и качеството, получени от тях. Бакалаврите по Агрономство – етеричномаслени култури, подготвени в Аграрния факултет на ТрУ и Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък ще могат да се реализират като: Организатори и изпълнители на производство на етеричномаслени култури в собствено, арендувано или комбинирано стопанство; Технолози на такова производство в сдружения, кооперации и други форми с предмет на дейност в земеделския бизнес; Експерти или съветници във фирми, чиято дейност се основава на търговия или преработка на продукция от етеричномаслени култури.