Международен успех за ученик от ПГКНМА „Проф.Минко Балкански“

Иван Диянов  Канев от ПГКНМА „Проф.Минко Балкански“ завоюва трето място в международния етап в конкурс за ученици в рамките на Международния проект  MITE  (Methodology and  Information  Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието). През учебната 2020/2021 г. се организираха три конкурса –  за ученици, вторият за студенти, а третият за учители. Научната част на проект MITE има за цел разработването на методики и съвременни информационни технологии в образованието изобщо.

Конкурсите се състоят в разработване на проекти (реферати). В първия и втория конкурс могат да участват ученици и съответно студенти (индивидуално или в екип до трима, независимо в кое училище, университет, клас или курс учат) под ръководството на преподаватели или без ръководство. Третият конкурс е индивидуален и е предназначен за учители.

Партньори по проекта са:

  • Национален институт за младежта и Фондация „Миню Балкански“, България
  • Институт за образователни технологии „Архимед и Диоген“, България
  • Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет „М. Ломоносов“, Русия
  • Асоциация на педагозите, работещи с таланти, Русия
  • Московски държавен областен университет, Русия
  • Сдружение „Армаганка“, Северна Македония
  • Сдружение „Европейско кенгуру“, България
  • Издателство „Архимед 2“ ЕООД, България

В периода 4 – 6 юни 2021 г. във Фондация „Миню Балкански“, с. Оряховица, се проведе Националният етап на Международния конкурс MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието).

Участие в събитието взеха ученици, студенти и учители от цялата страна, които представиха свои разработки в областта на математиката, информатиката, икономиката  и приложенията. Жури с председател проф. дпн Сава Гроздев и членове проф. д-р Веселин Ненков, проф. д-р Росен Николаев и доц. д-р Бойко Банчев оцени разработките  и ги класира по направления. Събитието завърши с тържествено награждаване на победителите и коктейл.

Второ място в направление „История на математиката и информатиката“ завоюва проектът „Едно приключение с алгебрични уравнения“ с автор Иван Диянов Канев, ученик в 8 клас на ПГКНМА, Стара Загора, под научното ръководство на Любомир Любенов.

Поради пандемията от Ковид-19 тази година международният етап на конкурса се проведе онлайн. На 23 юни 2021 г. българските участници представиха своите проекти през научното жури в Москва под председателството на проф. Татяна Сергеева.

За наша най-голяма радост Иван Диянов  Канев завоюва в този етап трето място, което е успех и за неговия научен ръководител математика –Любомир Любенов и за най-новото училище в Стара Загора – Професионална Гимназия по Компютърни Науки и Математически Анализи “Професор Минко Балкански”

Днес  5 юли 2021 г. в базата на Фондация „Миню Балкански“ дипломата му бе връчена лично от проф. Мария Шабанова, член на международното жури, в присъствието на всички членове на журито от Националния етап на конкурса в България.