20 библиотеки в община Стара Загора ще обогатят фондовете си с нови книги

20 обществени библиотеки в Община Стара Загора са с одобрени проекти от Министерството на културата за закупуване на нови заглавия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Това са 19 читалищни библиотеки със обща сума от 28 098 лв. и Регионалната библиотека „Захарий Княжески” – 15 499.88 лв.

Целта на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се активизира интереса към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

Със средствата по проекта ще бъдат закупени нови книги от 43 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. Приоритетно са включени произведения на български автори.