ДИПКУ откри XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет – Стара Загора откри официално XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, при засилен интерес.

Залата беше изпълнена с преподаватели от страната и чужбина , които имаха възможност да разменят изключително полезни и модерни практики в образованието, отговарящи на съвременните изисквания, както към децата, така и към техните родители и учители.

Директорът на ДИПКУ проф. Галя Кожухарова сподели, че голяма част от учителите работят с ум и сърце и успяват да се научат на новостите: „Този форум винаги е бил предизвикателство за нас и за целия академичен състав, тъй като ние сме призвани да търсим новостите в образованието, призвани сме да се опитваме да го променим за добро и този форум е един връх, след миналогодишният, който беше онлайн и също беше интересен с много хубави практики. Настоящият е комбиниран – първият ден беше онлайн с над 70 участници, а вторият – присъствен. Най-новото, което е в областта на образованието – от детската градина до професионалните гимназии и горен училищен курс, се опитваме от психолого-педагогическа и технологична гледна точка да обхванем и да бъдем полезни на колегите.“

Заместник-ректорът по учебната дейност доц. Нели Грозева поздрави организаторите и всички участници в елитния педагогически форум:  „Уважаеми съвременни будители, за мен е чест да бъда тук и се радвам, че като заместник-ректор по учебната дейност имам възможност да присъствам на форум, който ще даде тласък напред в образованието и възпитанието на ценностната система на българските деца. Поздравявам ви. За Тракийския университет, за нашето ръководство и за ректора ДИПКУ е много важно звено, защото той е онази нишка, която свързва нашите студенти с реалната практика и който подава ръка и по-нататък те да израстват. Поклон за труда Ви, защото той никак не е лесен, особено в обстановката, която ни постави пандемията. Уверявам ви, че тази ваша инициатива е празник за нас и за цялата академична общност на Тракийския университет. Успех на форума.“

Пленарната сесия беше открита от чуждестранните участници Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине от Литва на тема: „Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти.“ и от Елена Вадимова, Център за проектно творчество «Старт-ПРО» Московски Градски Педагогически Университет на тема: „Старт Про“

„Приложни измерения на социално-емоционалното учене“ на доц. д-р Венета Узунова, ас. Вера Тодорова – ДИПКУ, Тракийски университет и „Проектите и мрежите – форма на квалификация за учители“ на Иглика Ангелова, КАИТ б бяха следващите теми.

Програмата включва още ОТВОРЕНА НАУКА – ДЕЦАТА, ТАЛАНТИТЕ И БЪДЕЩЕТО – Емоционална емпатична проксимална учебна образователна среда; 33 нюанса синьо – приложна наука: Проектният експеримент, провокация и форма за кариерно ориентиране за средношколци – демонстрация и методика; Атмосфера Бъдеще в обучението по науки: Добри практики – роботика, мехатроника, науки; Филм Сесия „Малките правят наука“ – резултати от Детска конференция по различни експерименти.; Медийната грамотност в обучението по точни науки (НТИМ); Асоциация за кариерно развитие и обучение и Център за кариерно развитие, Тракийски университет; Работилница по Арттерапия; STEM – ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО – STEАM експерименти и демонстрации за малки и големи.