Над 60 точки гласуваха по време на юнското заседание на Общински съвет Стара Загора

 

Над 60 предложения бяха гласувани на днешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора. На второ четене бяха приети промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, целящи да бъде подобрен обхвата на децата в предучилищното образование. Одобрени  на второ четене бяха изменения и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Старейшините подкрепиха на първо четене допълнения и изменения на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора.

С пълно единодушие бяха утвърдени промени в Общинската транспортна схема от квотата на Община Стара Загора, което да даде възможност чрез оптимизация да се постигне  по-добро обслужване на населението. Общинските съветници дадоха съгласие за Членство на доброволното формирование, сформирано през 2013 година да участва в Националната асоциация на доброволците в Република България.

По време на 23-тото заседание на местния парламент с 46 гласа „За“ старейшините приеха повторно свое Решение № 1012, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27 май 2021 г.

Павлина Дудева