„Бизнесът и развитието на регионите“ обсъждат на международна конференция в Стопанския факултет на Тракийски университет

Стопански факултет при Тракийски университет Стара Загора откри официално ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ” 24-25 ЮНИ, 2021 г.

В мащабния научен форум се включиха 290 участници от държавите България, Испания, Русия, Гърция, Турция, Германия, Полша, Украйна, Саудитска Арабия, Словакия, Литва, Индия, Румъния.

В дните 24-ти и 25- ти юни в 8 секции ще бъдат представени  220 доклада.

Международната научна конференция беше открита в конферентната зала на хотел Калиста в с. Старозагорски минерални бани с приветствие от декана на Стопанския факултет доц. Блага Стойкова: „Благодаря Ви затова, че дойдохте, благодаря на колегите, които се включиха и онлайн в нашите конферентни връзки. През последните години Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите“ утвърди своя висок авторитет. Доказателство затова е, че днес ние имаме участници от 13 държави от различни континенти, участници от академичните среди и реалния бизнес, представители на различни обществени структури. Желая успех на днешната конференция!“

Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков поздрави всички участници: „Отправям към Вас  призив, тъй като това, което предстои да се случи в България през следващите години е решаващо затова каква посока ще поеме страната ни. Призовавам всички участници в конференцията, най-вече ръководителите на Стопански факултет да се обърнат към реалната икономика, защото това, което предстои да се случи в област Стара Загора, Кюстендил и Перник, Ямбол, Сливен, Хасково е знаково и участието на Стопански факултет трябва да помогне, както на държавата, така и на областта и на общината в трансформацията на целия икономически модел. Предлагам Ви следващата конференция да бъде прицелна и да бъде насочена към този проблем, защото времето лети,  а ангажиментите, които са поети от държавата са сериозни. Трябва да преминем през това, което ни предстои в региона, с минимален стрес, в процес на икономически растеж. Вярвам, че Стопански факултет и Тракийски университет като цяло имат капацитета и експертизата да помогнат в този процес на трансформация на икономическия модел. Желая Ви от сърце успех и се радвам искрено на това, което виждам днес!“

Приветствие отправиха и заместник-областният управител на Стара Загора Стоян Стоянов, Стефан Шоселов – председател на КРИБ – Стара Загора, Олег Стоилов – председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Жулиета Върлякова – директор на Агенция по заетостта към Бюро по труда – Стара Загора, Благовеста Шинева – Център за изпитване и европейска сертификация, както и декани на факултети и директори на структурни звена към Тракийски университет.

Пленарната сесия започна с пленарен доклад на тема „Опашкарска икономика“ на проф. Гарабед Минасян от Институт за икономическия изследвания на БАН.

Международна научна конференция се провежда на всеки две години. Първата (2009 г.), Втората (2011 г.), Третата (2013 г.), Четвъртата (2017 г.) и Петата (2019) международни научни конференции „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 550 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Целта на научния форум е изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Международната конференция е насочена към академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

Тематични направления:

• Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика

• Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика

• Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието

• Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори

• Спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

Официални езици:

Български и английски

Конференцията се провежда под патронажа на кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров.

Надя Лилова

главен експерт „Връзки с обществеността“