Общото събрание на Тракийски университет прие нов Правилник

Общото събрание на Тракийски университет – Стара Загора, председателствано от доц. Димитър Петков,  заседава за първи път през настоящия ректорски мандат.

Заседанието започна с отчет на ректора доц. д-р Добри Ярков за всички дейности в университета за периода – от 27-ми ноември 2019-та г. до 01.06.2021 г. Единодушно отчетът на ректорското ръководство беше приет от делегатите – близо 400 преподаватели и представители на студентите нямаха възражения и въпроси.

Новият Правилник за устройство и дейност на Тракийски университет беше приет с пълно мнозинство в залата.

Общото събрание избра, чрез тайно гласуване в 6 изборни секции, нов Председател и член на Контролния съвет на Тракийски университет, съответно доц. Радостин Симеонов от Ветеринарномедицински факултет и доц. Ивайло Сираков от Аграрен факултет.

Делегатите гласуваха и за попълване състава на Академичния съвет. Новите членове на Академичния съвет са проф. Юлиана Маринова от Медицински факултет, гл. ас. Деяна Христова от Аграрен факултет, гл. ас. Георги Алексиев от Стопански факултет и Стилиана Кирилова – студент в Медицински колеж.