Отлично представяне на славейковци на национални конкурси

Второ основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора, е удостоено с плакет и грамота за отлично представяне на учениците от II.А клас в VI Национален конкурс „,Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, раздел „Визуални изкуства“, организиран от Община Шумен и СУ „Сава Доброплодни” — гр. Шумен. Шест журиращи екипа определиха носителите на наградите. Председател на журито в направление “Визуални изкуства” е доц. д-р Красимир Харизанов, преподавател в ШУ „Еп. Константин Преславски“. Лауреатите във всички направления получиха специалната награда на кмета на община Шумен. Сред тях са Мая Желева и Пламена Панчугова от II.А клас, класирани съответно  на второ и на  трето място. Госпожа Милена Желязкова, директор на II ОУ „П. Р. Славейков“, връчи грамотите на наградените.

Второкласниците изучават предприемачество и програмиране – избираеми учебни часове под ръководството на г-жа Денка Иванова. Обучението по предмета се осъществява от първи клас, както присъствено, така и в облачната платформа „G Suite за образованието. Второ основно училище „П. Р. Славейков“ е първото в град Стара Загора, внедрило технологията в учебния процес.

Старозагорски второкласник спечели първа награда на Националната изложба „Моето любимо училище”

 Старозагорският ученик Мартин Кондузов спечели първа награда в петото издание на Националната изложба за ученическото творчество „Заедно“ на тема „Моето любимо училище“. Второкласникът е възпитаник на Второ основно училище „П.Р.Славейков“ в паралелка с изучаване на предприемачество и програмиране (ИУЧ), с класен ръководител г-жа Денка Иванова.

„Мартин Кондузов е награждаван многократно в различни национални състезания за дигитална рисунка и информационни технологии“, сподели още педагогът.

Петото издание на детския форум е организирано от НУ „Ц. Гинчев“, гр. Лясковец, Община Лясковец, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие и Сдружение „ЗОВ България“. В Националната изложба се включиха 382-ма ученици от 54 училища в 16 области. Инициативата се радва на изключителен интерес от страна на децата, както от цяла България, така и от училища в чужбина.