Над 60 точки влизат в дневния ред на юнското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 60 предложения съдържа дневният ред юнското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 24 юни 2021 г. от 9,00 часа в зала „П.Р.Славейков“, обясни председателят на местния парламент Мария Динева.

По време на него на второ четене ще бъдат обсъдени и гласувани промени в две общински наредби- Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора и  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, както и промени в Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора.

В четвъртък старейшините ще разискват и промени в Общинската транспортна схема, което да даде възможност чрез оптимизация да се постигне  по-добро обслужване на населението.

Общинските съветници ще обсъдят и възможността за членство на доброволното формирование към местната администрация  в Националната асоциация на доброволците в Република България Като извънредна точка в дневния ред ще бъде включена и  точка във връзка с върнато решение на местния парламент от областния управител. В свое решение от 27 май Общински съвет Стара Загора разрешава на Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора, но то е върнато като незаконосъобразно.

Павлина Дудева