Днес е Международен ден на йога!

На 11 декември 2014 Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата на която 21 юни – денят на лятното слънцестоене, става Международен ден на йога. Предложението бе изразено за първи път официално от министър-председателя на Индия Шри Нарендра Моди, който в обръщението си към световната общественост отбеляза: „Йога въплъщава единението на тялото и ума, на мисълта и действието, на ограничението и удовлетворението; йога е хармонията между човека и природата, и сама по себе си е холистичен подход към здравето и благоденствието.” Тогавашния Генерален секретар на ООН Бан Ки Мун приветства това решение като подчерта, че: “обявявайки 21 юни за Международен ден на йога, Общото събрание обърна внимание на всестранната полза от тази древна практика за здравето и благополучието в нашия модерен свят”. А в края на 2016г. ЮНЕСКО включи йога в списъка на нематериалното културно наследство като ценност, която трябва да бъде запазена днес и съхранявана за поколенията напред.

Науката йога има своята неимоверно дълга история, която сама по себе си заслужава внимание и изучване. Тя възниква в дълбока древност на територията на съвременна Индия и представлява всеобхватно знание и практическо познание за човека и за неговото естествено, природосъобразно себеосъществяване посредством добре разработени практики за тялото, ума, интелекта и битийността на съзнанието.

Знаниятя по йога са фиксирани както в писмени текстове, така и се предават устно от учител на ученик в продължение на хиляди години без прекъсване във времето. От началото на миналия век научните постижения в йога биват припознати и навлизат във фокуса на научните изследвания и познания на редица съвременни науки, като психологията, логиката, различните дялове на съвременината медицина, физиката, биохимията и др.

В съвремения свят признанието на явлението йога се базира и на факта, че йога се практикува масово, достъпно и общоприето в различните общества не само като средство против, но и като абсолютна алтернатива на стресовия начин на живот и на естествената природна податливост на човека към стреса като цяло. И най-незначителното постижение в практикуването на йога дарява човека с вътрешен покой, по-добро здраве, по-хармонични отношения с околния свят, по-добри физически и интелектуални умения, по-голяма трудоспособност, умение за по-успешно преодоляване на трудности от всякакъв характер, позитивизъм, вътрешна радост и стабилност, и много други екзистенциални качества, осигуряващи развитие, удовлетворение и благоденствие на личността.

Международният ден на йога през 2021 г. ще се празнува в софия пред НДК от 16:30 Ч., на 20 ЮНИ 2021 Г.

Идеята за празнуване на Международния ден на йога не само в София, но и в други градове на България, възниква още в процеса на подготовката на първия Международен ден на йога през 2015г., когато спонтанно се присъединява Пловдивския културен институт и започва да организира синхронно честване в своя град. Този пример бива последван с непринуден ентусиазъм от школите и практиците по йога в редица други градове. През годините броят на участващите градове се увеличава, присъединяват се и някои села.  Тази година Международния ден на йога се празнува в 43 населени места в България, сред които са най-големите градове – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Плевен и др., редица по-малки градове и пет села.

Честванията на Международният ден на йога в България се осъществяват под патронажа на посланика на Република Индия Н. Пр. г-н Санджай Рана. Събитието се организира от посолството на Република Индия в сътрудничество и с прякото участие на редица правителствени и неправителствени организации -Българска федерация по йога, Българска йога асоциация, фондация “Изкуството да живееш” – България,  Асоциация “Индия”, Индологическа фондация “Изток-Запад”, и с активното участие на всички широко представени школи по йога и десетки йога-клубове в България.