Иновативен открит урок по математика представиха второкласници

На 15.06.2021г., във връзка с план-график за реализиране на дейностите, план за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект „Да играем и да знаем“ и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, г-жа Камелия Литова проведе открит урок по математика с ученици от II „б“ клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.

Урокът за упражнение на тема „Умножение и деление с 9 и 10“ показа нагледно как използването на образователната програма „Енвижън“ активира децата, помага за сътрудничеството между тях и дава на учителя по-добра представа за знанията и уменията на учениците.

За затвърждаване на знанията и ангажиране на вниманието на класа учителят използва вътрешнопредметни и междупредметни връзки, а също и иновативни елементи като учене чрез правене, учене чрез игра и работа в екип.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

Силвия Колева