ДИПКУ организира форум на тема „Образование, ценности, благополучие“

На 24, 25 и 26 юни 2021 г. ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора организира XXI Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование, ценности, благополучие“.

Заради епидемиологичната обстановка местата за присъствените събития на 25.06. 2021 г. са ограничени.

                                                        ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ФОРУМА

24.06.2021
Онлайн сесия

15.00 – 17.00 ч. Споделяне на добри практики
Водещи ас. д-р Маргарита Славова, ас. д-р Николай Атанасов

25.06.2021
ДИПКУ – Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

09.00 – 09.30 ч. Регистрация

09.30 – 10.00 ч. Откриване

10.00 – 12.00 ч. Пленарна сесия (втори етаж)

 • Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти
  Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине – Литва Panevėžio rajono švietimo centras
 • Старт Про
  Елена Вадимова, Център за проектно творчество «Старт-ПРО» Московски Градски Педагогически Университет
 • Приложни измерения на социално-емоционалното учене
  доц. д-р Венета Узунова, ас. Вера Тодорова – ДИПКУ, Тракийски университет
 • Проектите и мрежите – форма на квалификация за учители
 • Иглика Ангелова, КАИТ

  12.00 – 12.30 ч. Почивка

  12.30 – 17.00 ч. ОТКРИТИ ВРАТИ:

  Зала 208 (втори етаж) ОТВОРЕНА НАУКА – ДЕЦАТА, ТАЛАНТИТЕ И БЪДЕЩЕТО

 • 12.30 – 13.15 ч.
  Емоционална емпатична проксимална учебна образователна среда
  Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине – Литва – Panevėžio rajono švietimo centras

  13.15 – 14.15 ч.
  33 нюанса синьо – приложна наука: Проектният експеримент, провокация и форма за кариерно ориентиране за средношколци – демонстрация и методика – Полигон Старт Про
  Аксана Василиева и екип

  14.30 – 16.30 ч.
  Атмосфера Бъдеще в обучението по науки:

  • Добри практики – роботика, мехатроника, науки;
  • Филм Сесия „Малките правят наука“ – резултати от Детска конференция по различни експерименти.

   Зала 2 (партер)

 • 13.30 – 16.30 ч.
  Медийната грамотност в обучението по точни науки (НТИМ)
  Асоциация за кариерно развитие и обучение и Център за кариерно развитие, Тракийски университет

  Зала 308 (етаж 3)

 • 13.30 – 14.30 ч.
  Работилница по Арттерапия
  Мария Иванова, консултант по арттерапия

  STEM център (партер) STEM – ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО

 • 13.00 – 17.00 ч.
  STEАM експерименти и демонстрации за малки и големи

  17.30 ч. Закриване на Форума

СЪПЪТСТВАЩИ ОБУЧЕНИЯ

26.06.2021 г
STEАM обучение в начална степен – възможности и перспективи (онлайн)
доц. д-р Даниела Кожухарова, ас. Мария Желязкова

20.06.2021 г.
Преподавателско портфолио – философия, технологии, практически проекции (онлайн)
ас. д-р Маргарита Славова

Виж още на:  https://www.dipku-sz.net/A/b/26/?cMenuId=5