Първокласничка от СУ „Христо Смирненски“ с награда от Национална изложба

Рисунката на Божидара Боянова от 1„б“ клас на СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора, с ръководител Благовестина Василева е класирана на второ място в Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“. Темата на изложбата е „Заедно срещу насилието в училище“. Право на участие имаха всички ученици от I до IV клас. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.

Целите на изложбата са да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик, да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да популяризира приобщаването като процес.

Организатори на изложбата са начално училище „Цани Гинчев“ – град Лясковец с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, Сдружение за споделено учене „Ела“ и Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър.

Изложбата ще бъде открита на 16 юни 2021г. от 17.00 часа на площад „Възраждане“ в гр. Лясковец.

Тържество на първокласниците от СУ „Христо Смирненски“

В края на учебната година първокласниците на СУ “Христо Смирненски“, Стара Загора с класни ръководители Благовестина Василева и Катя Иванова зарадваха родители, учители и ученици с красиво тържество на тема: „Вече сме грамотни“.

С много артистичност, старание и вълнение малките ученици рецитираха стихове, пяха песни и танцуваха под звуците на популярни детски песни. Изпълненията бяха посветени както на знанието и радостта от това, че са вече грамотни, така и на предстоящата ваканция.

Празникът завърши с много усмивки, радост и аплодисменти. Директорът на училището – Пенка Трандева пожела на първокласниците да са любознателни и трудолюбиви и се снима с тях и учителите им за спомен.

Силвия Колева