Четвъртокласници акостираха на Галапагоските острови

Бинарен урок с мултидисциплинарна насоченост на тема Галапагоски острови бе изнесен от учителите Дарина Делчева и Юлия Пенчева в 4 „д“ клас на ОУ „Кирил Христов“ Стара Загора.

Разпределихме учениците на три отбора, така че да се формират три равностойни екипа, – споделя Дарина Делчева. – За да ги въведем в темата, представихме презентациявъвеждаща информация в областта на географията. Заложихме на нещо непознато, нещо тайнствено и завладяващо, а именно архипелагът Галапагос.

След това им представихме кратко видеопътешествие до Галапагос. След успешното акостиране на Галапагос се тълкува значението на името. Вторият учител обясни от къде идва името Галапагос и какво означава. Така пътешествието в смисъла на думите е първата пътека в Галапагоската обиколка. Фауната на островите предизвика небивал интерес у учениците-костенурката слон, игуаните, синьокрак рибояд.

Предложихме им три кратки научни текста, свързани с Галапагоските острови под формата на работни листове с конкретни задачи за изпълнение. Задачите са еднакви за трите отбора, но текстовете са различни. Целта е да се достигне в края на урока до изводи на базата на събраните от всеки екип отговори, които са свързани помежду си. Учениците работиха под звуците на вълните на Тихия океан, а гостите се наслаждаваха на приятната работна атмосфера.

Отговаряйки на въпросите, учениците упражняваха знанията си в областта на географията, внедряваха и разширяваха тези знания в конкретни текстове, разрешаваха казуси на покъсен етап в процеса на урока.

Освен правенето на изводи в областта на географията, учениците работиха и върху развиването на четивната си грамотност и комуникативните си умения чрез разделяне на текста на смислови части и чрез работа върху лексиката .

След като приключиха с работните листи, учениците представиха отговорите си. Всеки отбор излъчи говорителръководител на екипа. Текстовете на екипите образуваха един мегатекст, който залепиха на учебната дъска под формата на табло.

Играта ,чрез която проверихме дали сме събудили интереса на децата беше изработена на платформата WORD WALL-често използвана от класа по време на онлайн обучението. Невероятните анимации възбудиха не само интереса на учениците, но и събудиха тяхната състезателна активност.

Предимствата на тази практика са в използването на интердисциплинарния подход осъществяване на междупредметни връзки.

Учениците се виждат като истински пътешественици и осъзнават, че всяко пътуване изисква предварителна подготовка, умения и знания. В този смисъл развиването на комуникативните умения, четенето с разбиране и достигането до известна функционална грамотност са умения, нужни и прилагани в живота.

Учениците по този начин придобиват увереност, демонстрират креативност и умение да работят в екип. Научават се да носят не само лична, но и екипна отговорност и придобиват презентационна култура.

Tворчеството на двамата учители прерасна в творчество и на самите ученици. На границата на науките винаги е интересно, защото това предизвиква висока мотивация. А това е главната цел на образованието да увлечеш учениците, да провокираш творческо търсене и познавателна активност.

Урокът завърши с изработени от децата изделия-галапагоски пингвини, които те подариха на гостите . Естествено и със сладка и заслужена почерпка под формата на малки шоколадови острови Галапагос.

Гости на урока бяха Господин Балъкчиевдиректор на ОУ Кирил Христов, заместникдиректорите Марияна Йотова и Катя Георгиева,Калин Маганджиевлогопед, както и много колеги от начален етап“.

Дарина Делчева