Ректорът на Тракийски университет  гостува на партньорското училище ПГ по МСС „П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков гостува на партньорското училище ПГ по МСС „П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев в деня на провеждане на Панорама на професионалното развитие и кариерното ориентиране. По този повод, учебното заведение  отваря врати, за да запознае отблизо със специалностите си бъдещите си ученици.

Професионалната гимназия обучава ученици в специалностите „Ветеринарен техник“, „Електрически превозни средства“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Автотранспортна техника“, “ Горско стопанство“, „Производство на хляб и хлебни изделия“. Тракийският университет е своеобразен продължител на всяка една от професиите.

Училището е поето от амбициозно ръководство и е развито, така че да служи за еталон за квалифицирано учебно заведение, за което заслужено директорът му Ангел Живков е с награда „Неофит Рилски“.

В Деня на отворените врати бяха направени демонстрации на специалностите, в които учениците показваха с удоволствие и хъс наученото.

ПГ по МСС „П. К. Яворов“ разполага със Стем-център, Учебно-опитно стопанство с животни, с обработваеми земи, дори със собствена продукция и магазин, както и с електромобил, който е в постоянна услуга на научно-работния процес.

Доц. Ярков остана очарован, както от материалната база, така и от преподавателите и учениците: „Чест и удоволствие е да бъда тук гост. Горд съм, че двете институции сключихме пилотния договор на МОН, защото ще споделяме, както човешки ресурси, така и научна инфраструктура и  материална база. Това ще възпита у децата любов към знанието и науката и ще имат информирано професионално ориентиране.“

Надя Лилова