Абсолвенти от Стопански и Медицински факултети  ще дипломира Тракийски университет

Стопански факултет на Тракийски университет ще дипломира 122 бакалаври и 16 магистри по икономика от три бакалавърски специалности (Аграрна икономика, Регионална икономика и Бизнес икономика) и шест магистърски специалности (Финанси и счетоводство на фирмата, Икономика и управление на бизнеса, Икономика на алтернативния туризъм, Икономика и мениджмънт на човешките ресурси, Предприемачество и стратегически маркетинг, Икономически анализ и проекти за регионалното развитие).

Тържествената церемония по връчване на дипломите ще се състои на Форума на Тракийски университет, на 11 юни 2021 г., от 10:00 часа.

Медицински факултет на Тракийски университет дипломира 263 студенти. Тържествената церемония по връчване на дипломите ще се състои на Форума на Тракийски университет, на 12 юни 2021 г., от 18:00 часа.

МЕДИЦИНА“ – 114 студенти :

·        70 български студенти

·        18 чуждестранни студенти обучавани на български език

·        26 чуждестранни студенти обучавани на английски език 

Лекарски асистент“ – 8 студенти

Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ –19 студенти

Медицинска сестра“ – 36 студенти

Акушерка“ – 15 студенти

Социални дейности“ – бакалавър – 24 студенти

Организация и управление на социалната сфера“ -14 студенти

Управление на здравните грижи“ – 9 бакалаври и 24 магистри

Надя Лилова