Открит урок по български език проведоха в първи клас

На 3 юни 2021г. в СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора се проведе открит урок по български език и литература, представен от учениците от 1. „б“ клас с ръководител Благовестина Василева.

В урока на тема „Гласни и съгласни звукове“ бяха използвани иновативни методи на преподаване – раздвижена класна стая, групова работа, дидактически игри. Учениците разполагаха с материали, чрез които подреждаха пъзел-изречения, изследваха планети с букви, отделяха в красиви вази звучните и беззвучни съгласни, съставяха и редактираха думи. Ученето чрез игри допълнително мотивираше учениците за активност и участие в поставените задачи.

Урокът на първокласниците завърши с песен – поздрав към гостите, снимка за спомен и много положителни емоции.

Пенка Трандева