В Стара Загора подкрепят родители на деца с нарушения в развитието

Сдружение „Филаделфия 2002“, член на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), стартира проект „Подкрепа за семейството“. Членове на сдружението са родители и близки на деца и лица с различни нарушения в развитието.

Ще бъде предоставено пространство за подкрепа, споделяне на опит, информиране, срещи със специалисти и други родители.

Проектът стартира с информационни срещи. Първата ще се проведе на 08.06.2021 г. от 18.00 до 19.30 часа в залата на Младежки международен център (бивше кино „Жельо Диманов“). Ще бъде представена дейността на сдружението и бъдещите събития по проекта. Представител на Община Стара Загора ще запознае присъстващите с услугите за деца и лица в неравностойно положение в общността. Включена е и важната тема за ранната интервенция – кога и защо да се потърси специалист.

На втората среща ще гостува експерт-родител от опит – Кремена Стоянова, председател на сдружение „Паралелен свят“, Пловдив, която ще сподели добри практики на организацията и собствения си опит на родител.

Темата на третата среща е за това как да бъдат подкрепени семействата, като една от най-уязвимите части от обществото, при справяне с последствията от пандемичната криза.

От 14.06.2021 г. започва работа група за споделяне и подкрепа на родители на деца и лица с нарушения в развитието. Водещи на групата са специалисти в работата с деца и семейства. Включването в групата е след предварително записване. Местата са ограничени. Участието в срещите и групата е безплатно.

Росица Въльовска