Старозагорски училища се включват в борбата с тютюнопушенето

Превантивна кампания по повод 31 май 2021 г.- Световен ден без тютюн организират днес Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), съвместно с РЗИ, ПИЦ и Училищните комисии по превенция от старозагорски училища. Комисията предостави на участниците учебни филми, образователни и информационни материали – листовки и стикери, които ще се разпространяват по време на кампанията. Предвидени са дискусии за вредата от тютюнопушенето върху здравето на подрастващите при активно и пасивно тютюнопушене, както и такива, свързани със социалния аспект на проблема. Кампанията ще обхване над 1000 ученици от шест училища.

В V ОУ „ Митьо Станев“ 7 паралелки от IV, V и VI клас ще посветят часа на класа на борбата срещу тютюна с беседи и рисунки на тема „31 май – ден без тютюн“. Най-добрите рисунки ще бъдат изложени на импровизирана изложба.

В СУ „Максим Горки“ с учениците от VII клас ще се дискутират филмите „Не дишай“ и „Часът на Яна“. Учениците от IV,VIII и IX клас ще получат образователни и информационни материали.

В СУ „Иван Вазов“ ще има дискусии в часовете на класа на учениците от V, VI и VII и презентиране на филма „Не дишай“, изготвяне на табло и разпространение на листовки и стикери.

В СУ „Железник“ в кампанията ще се включат учениците от VII клас и децата от Детско полицейско управление към училището. Участниците ще гледат и дискутират филма „Не дишай“ и ще получат листовки и стикери.

Учениците от ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“ ще изготвят табло с образователни материали и ще получат информационни материали и индивидуални стикери.

В ПГЕ „Джон Атанасов“ с учениците от VIII и IX клас ще се проведат беседи, ще се проведе информационна кампания с табло и предоставените от МКБППМН образователни материали.

От 11.00 до 14.00 часа доброволци на Комисията ще разпространяват образователни материали и стикери пред Община Стара Загора, в близост до парк ,,Пети октомври“.

Росица Въльовска