180 години светско образование в Стара Загора чества Шесто основно училище „Свети Никола“

Преди 180 години и към четирите църква в тогавашна Ески Заагра, днешна Стара Загора, е имало килийни училища. Първенците Хаджи Господин Славов, Александър Екзарх и др. осъзнават, че в града трябва да се въведе светско образование, тъй като децата, завършили килийното училище, продължават да се учат в „греческото“ и да се гърчеят. Те решават да издирят и поканят за учител човек, който владее взаимоспомагателната Ланкастърска метода. Такава личност е просветителят Атанас Иванов (12 февруари 1810 г. -5 юли 1897г.) , който по това време е учител в Габровското взаимно училище. На 1 март 1841 г. към килийното училище на храм „Св. Николай Чудотворец“ даскал Атанас влиза за първи път в час. Неговите ученици започват да изучават аритметика, природни науки, история, нравоучение, вероучение, хигиена и т.н.

Интересът към този вид обучение е много голям. Към училището прииждат ученици от целия регион. Три години по-късно, в Акарджа махала, в къщи на по-заможни българи, Даскалът провежда часове със желаещите деца и младежи да се учат на светски науки. За изминалите 7-8 години се увеличава броят на учениците, готови да преминат в класно образование. Построяването на ново, голямо училище е неизбежно. Църквата „Св. Николай“ дава за целта първите 90 златни гроша. Средства даряват чорбаджи Мисироглу, Хаджи Господин Славов и други първенци от махалата. Гражданите, които не са имали финансови възможности, са помагали с материали и труд.

През 1850 г. триетажната сграда е построена. На първия етаж е разположено началното школо, на втория – класното мъжко, а на третия – девическото училище. Тук са били учители още Петко Рачов Славейков и Атанас Илиев. Три години ученик е бил Васил Иванов Кунчев – Левски, революционерът Кольо Ганчев, братята Михаил и Георги Жекови и други будни млади хора. През 1863 г. в първи клас , наред с общообразователните предмети се изучава Новият Завет и Свещена история, Землеописание, Краснописание, Кратка числителница и др. науки.

Всъщност от този Храм на Знанието тръгват по-насетне всички старозагорски ученици и учители, нарояват се училища, дейци и творци на просветата, науката, изкуството и културата. Добре би било да има повече и по-подробна информация за първите години от началото на светското образование, но огънят е ликвидирал всичко. На 19 юлий 1877 г. (31 юли н.с.) по време на Руско-турската освободителна война, сградата споделя жестоката съдба на целия изпепелен град. Останали са спомените на съвременниците, предавани от поколение на поколение, записки в Кондиката на храма, сведения от свещеник Стойков и на други краеведи.

Когато две години по-късно населението започва да се завръща и се начева възстановяването на Стара Загора от 5 октомври 1879 г., първите построени обществени сгради са пансионът към храм „Св. Никола“, в който сега се намира Езиковата школа, сградата на ПГСАГ „Лубор Байер“, в която са се помещавали Мъжкото класно училище и Светиниколското школо, докато се построят новите им сгради. В 1895 г. на мястото на сегашния южен двор на Шесто основно училище, е построена едноетажна сграда, а в по-късни години – до нея още една. Там са били разположени начално, основно и класно училище, докато се построят новите училища.

От 1896 г. до днес всичко, случило се в Шесто основно училище се знае с абсолютна точност. Научаваме подробностите от Летописната книга, старателно водена всяка година до 1946-та, на последната страница подписана от кмета и подпечатана с червен восък и печата на град Стара Загора.

Книгата показва, че в началото на всяка учебна година са изписани имената на учителите. От 1900 до 1906 г. тук е учителствувала и забележителната Теофано Ненова (Попова), която е и възпитаничка на това училище. Записването на учениците за новата учебна година е ставало от 10-14 септември. На 15 септември се извършва водосвет, а от 16-ти септември започват редовни учебни занятия. Основната заплата на главния учител е 2040 лв., а на останалите – по 2000 лв. На всеки 6 години получават повишение по 200 лв. Към основната заплата на всеки учител се прибавят и по 100 лв. годишно. В Летописната книга четем още, че „Училището участва в забележителното историческо събитие за целия български народ- присъединяването на цялата Южна Добруджа към Майката Отечество….Неописуем бе възторгът от българите, когато те посрещнаха своите освободители – доблестните български войни…“ (1941г). Всяка учебна година е завършвала с изпити на всички ученици и утро пред цялата общественост…; Училището е затваряно три пъти – поради липса на гориво, по време на мобилизацията на българската войска и поради реквизиране за нуждите на същата. Патронният празник на училището – 19 декември се отпразнува в салона на Дружество „Театър“ с изнасяне на пиеси и художествена програма. В училището има трапезария. Тя се издържа от училищното благотворително дружество „Длъжност“. „Храниха се 49 ученици“. Училищното родителско сдружение е основано през 1937/38 г. Първите подготвителни групи са от 1939/1940 г. Всяка година е празнуван Ден на Отец Паисий, Ден на възшествието на царя, Ден на Червения кръст, Ден на майката, Ден на слепия, Ден на храбростта. На Въведение Богородично се е провеждало причастие на всички ученици и учители.

Любопитна е специалната Книга на ревизиите. Тя се води от 1901 г. Първият направил проверка е околийският училищен инспектор.

Следващите Летописни книги разказват в началото, че в едноетажните сградите се помещават Единно пето средно училище, Начално училище „Атанас Генчев“ и Основно училище „Георги Бакалов“. После събитията в повечето случаи са посветени на конгреси и „исторически“ пленуми на КПСС и БКП – срещи с активни борци против фашизма и капитализма, с известни другари-комунисти, с дъщерята на героя-комунист Атанас Генчев. Описани са рекорди по време на трудовите бригади „набрани над 390 тона праскови, над 10 000 тона грозде, над 20 тона събрани и предадени вторични суровини“. Това са успехи, посветени на 25 конгрес на КПСС и 11 конгрес на БКП.

През учебната 1963/64 г. за директор е назначена др. Пенка Драгиева. В интерес на истината тя беше сърцат и отдаден на училището си честен, строг, взискателен и добър човек. На 18 юни 1966 г. се учредява партийната организация на новосъздаденото училище. „Др. Иван Тотев съобщи, че по решение на ГК на БКП, партийната организация при досегашното 6 ОУ „Г. Бакалов“ и комунистите при НУ „Атанас Генчев“ се обединяват в една партийна организация, тъй като по Решение на Изпълкома на Градския народен съвет в района на кв. „Нови“ се създава ново училище, което ще се състои от учителските и ученическите колективи на двете училища“.

До 1991 г. училището носи името „Атанас Генчев“ . От 1994 г. се връща старото име „Св. Никола“.

След Пенка Драгиева достойни директори са Николина Илиева и Милева Генова. И двете дами са не само изявени педагози, но и вещи и всеотдайни ръководители на учебното заведение. От 2016 г. директор на Шесто основно училище „Свети Никола“ е Дарина Гайдарова – жена фурия, с хъс, амбиции, висок хоризонт и критерии. Тя и колективът, който ръководи продължават избрания път от десетилетия насам.

Шесто основно училище единствено в България има за патрон и небесен покровител Свети Николай Мирликийски Чудотворец. И дали той наистина покровителствува храма на знанието, или учителите и поколенията ученици, по неписаните природни и исторически закони, продължават пътя на предците си, но факт е, че това е голямо, модерно, иновативно, желано и знаково училище. Сега в него се учат 964 ученици от 81 учители. Много от учителите са и негови възпитаници. Сега тук успешно се реализират Соня Хараламбева, Яна Тюркеджиева и Севдалина Желязкова.

Десетки хиляди ученици са пили знания от многолетното школо. Много от тях продължават да бъдат гордост на миналите и днешните поколения светиниколци: Тодор Стоянович завършва училището през 1862 г., а през 1869 г.- медицина във френския град Монпелие. След завръщането си работи като градски лекар в Стара Загора до 1879 г. Проф. Станимир Момчилов работи в Китай, проф. Иван Георгиев и д-р Таня Гочева – в Тракийски университет; Петя Петкова Петкова е компютърен инженер в Дъблин, Ирландия, арх. Любен Димчев – в Ню Йорк, д-р на науките Катя Христова – в Ню Йорк, Георги Мундов е световно известен пианист, Виолета Тодорова е хоров диригент в Швейцария. Гордост още са театралната актриса Койна Русева, лекарите Борислав Борисов, Николай Матанов, Николай Арабаджиев, Владимир Желев и мн.др.

Високите учебни резултати на днешните ученици са индикатор за постигане на качество в образованието. През учебната 2019/2020 г. учениците от VII клас показват изключително висок резултат от Националното външно оценяване по математика – 55,63 точки, което нарежда VI ОУ „Свети Никола“ на първо място в област Стара Загора сред основните училища и на трето след ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора и ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък. И по български език и литература училището е сред първите в областта, като 89 от децата са с резултат над 90 точки. Призови места печелят учениците в общински, регионални и национални инициативи, олимпиади и състезания.

Ученикът от VII клас Димитър Иванов Делев е на първо място на Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през 2020 г. Отлично се представят на областния кръг на олимпиадата по Български език и литература – 2020 г. учениците Стефани Стефанова Терзиева и Димитър Иванов Делев. В училището учи и една от най-талантливите шахматистки на България Фабияна Николаева Костадинова. Тя е европейска шампионка за деца до 9-годишна възраст, шампион на България в най-бързата шах дисциплина, отличен математик с и носител на награда на кмета на Община Стара Загора – „Млада Загора“. Множество са учениците, спечелили международни и национални призове от конкурси, фестивали и състезания.

Училището участва в редица международни и национални програми и проекти: два проекта по програма „Еразъм +“, проект „Иновациите-гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“, проект “Utopia. Developing skills for cross-curricular teaching in a community-based and outdoor environment”. През 2019 г. VI ОУ „Свети Никола“ е единственото училище, спечелило иновативен проект, финансиран директно от Европейската комисия. В партньорство е със седем основни училища от Белгия, Лондон, Уелс, Словения, Испания, Гърция и България, подкрепени от специалисти от Thomas More University of Applied Sciences в Белгия и специалисти от Департамента за образование и деца на Уелс. Разработени са съвместни уроци и публикации в подкрепа на преподавателите в прехода от традиционните подходи към развиване на иновативни педагогически практики.

Подобряването на дигиталните компетенции на учителите и прилагането на усвоени нови образователни технологии повишава креативността на учениците и ги подготвя успешно за пазара на труда. Приложението на метода ”Flipped Classroom” – „Обърната класна стая“ съвместно с колеги от 8 европейски държави насърчава създаването на образователни мултимедийни продукти с помощта на различни програми и приложения, както и използването на нови стратегии в груповата работа с деца. Участието в обучителните курсове ”Using E-Leаrning Platforms” (използване на платформите (Moodle, Weebly) за електронно обучение), “Going Digital in Innovative Classroom” и ”Innovative Approaches to Teaching” развива идеята за иновативна класна стая.

От 2019 г. Шесто основно училище „Свети Никола“ работи върху проект по ИКТ програмата на МОН – (Компонент 2) за изграждане на образователна платформа „Училище 365“ и Компонент 4 – „Внедряване на модерни информационни и управленски технологии в българските училища“. Училището участва в национална програма „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, Национална програма „Иновации в действие“, в Проект на МОН „Образование за утрешния ден“, както и в национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“. В резултат на всички иновации, училището е водещо в града, региона и страната по постижения в образованието.
Само през месец май 2021 г. са проведени онлайн срещи за представяне на открити практики с: г-жа Стелиана Иванова – Използване на иновативен метод „Обърната класна стая“, г-жа Теодора Узунова – „Геометрия на третокласници“, г-жа Мариана Захариева – „Забавни задачи с уловки“ с конфериране на споделения опит и поставяне на цели за следващата мобилност.
На 25.05.2021 г. се проведе работна среща по нац. програма с тема: Приложение на иновативните елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението в Шесто ОУ „Свети Никола“ гр. Стара Загора.

Заедно с това, по примера на някогашното Светиниколско училище, което е било стожер на духовността в онези мрачни години, наша главна цел е духовното възпитание на учениците ни, каза директорът Дарина Гайдарова.- Всеки ученик има възможност да избере желаната сфера за извънкласна дейност. При поставяне на задачата да се проучат родовите корени на децата се оказа, че тук учат наследници на видни българи – на Капитан Петко войвода, на Пейо Яворов, двете пра-пра-правнучки на Даскал Атанас Иванов са наши възпитаници, потомци на поета Кирил Христов и т.н. Специално внимание се отделя за изучаване на историята на Стара Загора и региона. Много от часовете по история се провеждат в Регионалния исторически музей, в Метоха, пред паметниците…Задължително отбелязваме годишнините на великите българи. Децата сами подготвят програми. Тази година, поради пандемията, четвъртокласниците написаха свои произведения, посветени на гибелта на Левски. Творбите им ще издадем в книга. Предстои да направим постоянен кът, посветен на Апостола. Във връзка с 3 март – Националния празник на Република България, всяка паралелка имаше задача да пресъздаде със слово, рисунка или пиеса боевете при Стара Загора. Събраните безкрайно интересни материали ще издадем в книга за другата година.

Във връзка с 180 годишнината от създаването на училището имаха задача да напишат есета, стихотворения и разкази, посветени на събитието. Те ще бъдат отпечатани в книга с работно заглавие “ Моето училище в миналото, настоящето и бъдещето“. Със същото посвещение е и юбилейното издание на вестник „Чудотворец“, както и брошурата, посветена на годишнината. Рисунките по същата тема са много впечатляващи. Те също ще бъдат издадени в книга“.

180 дръвчета ще посадят 180 деца и родители, за да продължат мисията на светиниколци. Предстои провеждането на състезанието “Българският език е лесен и интересен”, инициирано от училището. То също е сред инициативите, посветени на празника. Във викторина на тема „180 години Светиниколско училище в Стара Загора“ ще премерят сили и знания малките светиниколци.

Тържествена, цветна и силно зареждаща ще бъде кулминацията на годишнината. В деня на Светите братя Кирил и Методий – 11 май, на мястото, заредено с история – Античен форум „Августа Траяна“, в грандиозен спектакъл, ще бъде претворена история, която ще събере минало, настояще и бъдеще. Тържествените чествания ще приключат с празничен флашмоб на завършващите четвъртокласници. С лика на Свети Никола, в цветовете на националната светиня и с крилата на белите гълъби учениците ще направят първия полет нагоре към следващия етап в обучението си“- сподели Дарина Гайдарова.

Мъдрата годишнина е повод за респект, гордост и дълбок поклон пред делото на основателите и потомците на българското светско образование. Тя е момент на равносметка, но и голяма отговорност. Отговорността да помним историята, да я предаваме на поколенията, да бъдем добри приемници, да опазим духа и ценностите, да съумеем да следваме новостите – и в знанието и в творчеството.

Росица Ранчева