Славейковци посрещнаха скъпи гости от Пловдив по програма за иновативни училища

Второ основно училище „П. Р. Славейков“ посрещна учители и ученици от Основно училище „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив и Основно училище „Васил Левски“ от с.Караджово.
Посещението обхвана 3 дни дни и е част от дейностите по Националната програма за иновативни училища на Министерството на образованието и науката. От 2017 г. славейковци са едно от училищата в региона, които са одобрени по програмата. Гостите от Пловдив също са част от националната програма и двете училища вече успешно си разменят визити. Учителите от с. Караджово пък са амбицирани да бъдат включени в списъка на иновативните училища.
Милена Желязкова, директор на Второ основно училище „П.Р.Славейков“, посрещна сърдечно гостите в Учителската стая с песен изпълнена от малките таланти от Вокална група „Славейчета“.
Визитата продължи с опознавателна обиколка на училището. Гостите бяха изключително впечатлени от отличната материална база, от модерната визия и техническото оборудване на компютърните кабинети, от представителния вид на Актовата зала, от слънчевия и предразполагащ облик на класните стаи.
Г-жа Желязкова запозна гостите с впечатляващата история на училището и на сградата, в която то се помещава.
Групата посети заниманията във 2 „в“ клас с класен ръководител Соня Рачева, която представи иновацията „Училището – школа за характери на откриватели“. Учителят и учениците показаха иновативни методи за работа в клас – „Нарисувай урока и го разкажи“, „Малкият учител“ – деца преподават на деца, класната стая като „Творческа работилница“, издателската дейност на учениците /собствени книги/, „Родител зад катедрата“ и няколко още прекрасни иновации, с които опитният педагог Рачева превръща часовете в училище в приказно пътешествие из интересни светове. Специално място бе отделено за историята и инициативите на Клуб „България живее в мен“ и патриотичното възпитание на децата. Учениците споделят своите мисли и послания в специална „Банка за идеи“ и „Пощенска кутия“.
На втория ден от визитата гостите присъстваха на изключетелно интересен открит урок по Предприемачество и програмиране в 1 д клас с класен ръководител Рая Стефанова. Крехката възраст на учениците не попречи да покажат завидни умения в работата с Google документи и въвеждане на кратък текст.
Съвсем в реална обстановка на преподавания материал бяха уроците на преподавателите Гергана Вълкова и Павлина Балева.
Урокът на Павлина Балева с 3 „г“ клас се проведе в Къща музей „Гео Милев“, където тя, заедно с учителя в целодневна организация на учебния ден- Добринка Чончева, представи проект „АЙЯ от А до Я уча и творя“ . Чрез прилаганата иновация образователния процес в училището се фокусира върху изграждането на знания, умения, нагласи и навици с богата обща култура отворена към света. Проектното обучение и изнесените часове извън класната стая са едни от начините, чрез които можем да превърнем училището в желана за учениците територия.
Часът на Гергана Вълкова и нейният проект за иновация „Зограф“ с 6 д клас се проведе пред Музей на религиите. Проектът има за цел повишаване на образователните резултати, критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.
Целта на прилаганата иновация е дейностният подход в обучението и „Учене чрез правене“. В обучението по Изобразително изкуство важно място има онагледяването.
Иновацията обхваща часовете по разширена подготовка по Изобразително изкуство и факултативните часове (пленер), предвижда блоково изнасяне на часовете, като се включват и родители и учители при провеждането им.
След уроците гостите се възползваха от възможността да разгледат културни и исторически забележителности на града.
Последва разходка из Античния форум на Августа Траяна и други емблематични за града забележителности. Елеонора Йорданова, учител по история и цивилизации във Второ основно училище, запозна гостите с интересни факти от историята на града.
В последния, трети ден от посещението, в актовата зала на училището Владимир Илиев, ръководител в направлние ИКТ, представи на гостите компютърна презентация за Второ основно училище и Виртуална обиколка с дрон, които могат да се видят на сайта на училището www.ou2sz.com
Последва вокален и танцов поздрав от децата от Подготвителната група в училището с ръководител Магдалена Славова, които трогнаха гостите с всеотдайното си и лъчезарно изпълнение.
В заключителната част на посещението гости и домакини изказаха впечатленията си от уроците, които наблюдаваха, обсъдиха иновативни идеи и подходи, дискутираха по образователни въпроси.
Екипите от Основно училище „Екзарх Антим I“и Основно училище „Васил Левски“ споделиха, че си тръгват изключително обогатени с добри практики, които, като едни добронамерени „Ловци на идеи“, както сами се определиха в началото, ще приложат в работата си.
Те изказаха своята благодарност за споделеното и изразиха възторжената си оценка за видяното у домакините от Второ основно училище „П.Р.Славейков“.
С обещание за последващи срещи приключи тридневната обмяна на опит между трите основни училища.