Организират проверовъчен изпит по математика на седмокласници

По-малко от месец преди Националното външно оценяване (НВО) по математика за 7. клас в Стара Загора организират проверовъчен изпит.

От февруари 2021 г. до май 2021 г. училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) Стара Загора и Фондация „Миню Балкански“ – с. Оряховица организираха безплатна дистанционна подготовка по математика за ученици от 7 клас за предстоящотно Националното външно оценяване.

Предвидени и реализирани бяха 10 кръга на обучение.

Във всеки от кръговете участниците получаваха по електронна поща:

●       задачи, които вече са били част от проведените досега национални външни оценявания по математика.

●       Решения и коментар към задачите;

●       Задачи за самостоятелна работа.

Като финална част от подготовката на седмокласниците от Стара Загора за националното външно оценяване се организира безплатен

ПРОВЕРОВЪЧЕН ИЗПИТ

Участниците в дистанционната подготовка ще получат на 26 май 2021 г.  на посочения от тях електронен адрес тест с 26 задачи и време за работа 150 минути. (Родителите или самите ученици следят продължителността на работата си) .

Ако участниците желаят да получат рецензия, заедно с решения на задачите от теста, следва да представят писмената си работа в канцеларията на ПГКНМА, ул. „Генерал Гурко“ 102, трети етаж (телефон +359885456553) на 27 или на 28 май 2021 г. от 9:00 до 15:00 ч.

На посочения електронен адрес всеки представил писмена работа ще получи оценка (в точки) и насоки за работа до провеждането на Националното външно оценяване .

За проверовъчния изпит могат да се запишат, не по-късно от 25 май, и ученици от Стара Загора и областта, които не са участвали в обучението. Достатъчно е да изпратят писмо на електронен адрес fmb.shkoli@gmail.com като посочат имената си, училището и града.

Любомир ЛЮБЕНОВ