Близо 30 молби и предложения от граждани бяха обсъдени на заседание на Комисията по безопасност на движението към Община Стара Загора

В Община Стара Загора се състоя редовното заседание на Комисията по безопасност на движението. Общо 27 бяха молбите и предложенията от граждани и институции, които членовете на комисията разгледаха.

Част от постъпилите заявления бяха за поставяне на пътни знаци B28”Забранено престоя и паркирането“ в различни участъци от града, където се извършва неправомерно паркиране. Участниците в комисията разгледаха искания за поставяне на антипаркинг
колчета, които да възпрепятстват нерегламентирани маневри.

По време на заседанието беше одобрено поставянето на две камери за видеонаблюдение, които да следят за спазването на обществения ред пред Административен съд-Стара Загора.

Гражданите, които имат входирани сигнали, ще получат обратна информация за взетите решения.