Национална библиотечна седмица /17-21 май/ – събитията в Стара Загора

Живеем в сложни и трудни времена. КОВИД-19 пандемията е основна тема в дневния ред на обществото повече от година. Водят се спорове дали това не е новото (не) нормално. Но всяка криза открива хоризонти за нови възможности. Библиотеките доказаха, че са жизнеспособни и силни в условията на криза.

Библиотеките много бързо, в процеса на работа, без целево допълнително финансиране, променят начините на обслужване и предлагане на услугите така, че да отговорят на обществените потребности от четене и информация в новите условия на ограничени физически посещения и при спазване на противоепидемичните мерки. Същевременно рязко се промениха информационните потребности на хората. Те търсят приоритетно отговорите на въпроси за вируса КОВИД-19, неговия произход и разпространение, как да се предпазваме от него, какви са качествата на различните ваксини и как можем да се ваксинираме. Потребителите очакват достъп до повече електронни ресурси и електронни услуги.

Целта на 15-ата Национална библиотечна седмица е да покажем на обществото, че библиотеката може да помогне на всеки в тези трудни времена:

Да намери ново интересно четиво за свободното време.

Да се подготви за задълженията си, свързани с образованието и обучението.

Да получи справки и информация по вълнуващите го теми.

Да участва в онлайн инициативи, свързани с четенето, литературата и културата.

Като предлага свободен достъп до дигитални ресурси.

Чрез контакти в социалните мрежи.

Да научи повече за КОВИД-19 и начините да се предпазят от него.

Да участва в различни форми на онлайн обучения.

Нека в рамките на Националната библиотечна седмица демонстрираме всички нови възможности на библиотеките – дигитални ресурси, онлайн справочни и библиографски услуги, услуги за доставка на книги по домовете, онлайн четения и други.

ПРОГРАМА на събитията в Стара Загора:

Библиотека „Родина”

17 – 21 май

Всички инициативи се провеждат в памет на Снежана Янева и Емилия Милкова.

Връчване на грамоти за участие в XVI маратон „Четяща Стара Загора 2021” – в 20 училища и 10 детските градини, и изпращане на грамоти до 31 читалища, институции и фирми.

17 май

„История на писмеността по нашите земи“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на книгоразделители. Гостува 3-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.

„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.

18 май

„Библиотеки: пътешествие във времето. Библиотеките на бъдещето“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на мини книжки. Гостува 2-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.

„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.

„С почит към делото на светите братя Кирил и Методий” – във Филиал „Августа Траяна” на библиотеката гостува на 2-и клас.

19 май

„История на писмеността по нашите земи“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на мини книжки. Гостува 3-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.

„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.

20 май

Виртуална изложба „Светът в учебника на прапрабаба”.

„Паметници на Кирил и Методий по света” – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и литературни игри; творческо ателие за изписване на букви от глаголицата и кирилицата и образуване на старинни думи.

„Библиотеки: пътешествие във времето. Библиотеките на бъдещето“ – мултимедийна презентация, литературно четене с викторина и творческо ателие за изработване на книгоразделители. Гостува 4-и клас на IX ОУ „Веселин Ханчев”.

„В лабиринта на знанието“ – запознаване с ресурсите и услугите на библиотеката.

21 май

Посаждане на сребрист кипарис в памет на Снежана Янева в двора на Библиотека „Родина” (ул. „Васил Априлов” – от южната страна на централната библиотека).

 

Регионална библиотека „Захарий Княжески”

17 – 21 май

Седмица на „Отворени врати” за деца и възрастни – библиотечни екскурзии и презентации за запознаване с информационните ресурси и услугите на библиотеките.

Публични изяви в библиотеката – разпространение на информационни материали за НБС и за библиотеките в Стара Загора.

Изложба от плакати „ПреОткриване след 67…“ – проследява историята на институцията и събитията, случващи се в нея, от откриването ѝ до днес. За първи път се показват част от плакатите, в които е „въвлечена библиотечната общност. Те съдържат информация и носят послания. Освен типичната за плаката комплексност, има и плакати артистични, създадени, за да отразят конкретно събитие.

18 – 20 май

Дни на информационната и медийната грамотност

За кого?

За теб, ако искаш да:

подобриш уменията си за търсене в е-каталога;

научиш как да ползваш онлайн ресурсите и услугите на библиотеката;

различаваш фалшивите новини.

Защо?

предизвикателство е да намираш сам това, което ти трябва;

модерно е да ползваш ресурси и услуги от вкъщи;

важно е да се предпазиш от фалшивите новини.

Кога?                      18, 19 и 20 май 2021 г.

10:00 ч. – 11:00 ч.

15:30 ч. – 16:30 ч.

 

Къде?

ет. 1, фоайе

РБ „Захарий Княжески”, бул. „Руски” 44