Да подкрепим ГПЧЕ „Ромен Ролан“ за наградата „Златната ябълка“

Днес (15 май 2021 г. ) е крайният срок!

Гимназията има цялостна училищна политика, която цели утвърждаване на правата на детето и практики, чрез които се гарантират детските права.

Гимназията „Ромен Ролан“, в Стара Загора има цялостна училищна политика, която цели утвърждаване на правата на детето и практики, чрез които се цели гарантирането на детските права.  Има и политики и практика, която насърчава участието на децата във вземането на решенията, които се отнасят до тях, както и политика и практика, която насърчава включването на родителите, общността, местната власт, бизнес и НПО в училищния живот. Всяко едно дете с неговите индивидуални нужди е важно за учeбното заведение.

Традиционно в гимназията всяка година се сформира Ученически съвет, където всеки ученик може да се включи с идеи. Ангажиментите на Ученическия съвет са да организират събития и дейности, като част от календарния план на училището. Едни от най-обхващащите събития в училище са „Самодейност“(ден на таланта) 55 години, от самото създаване на гимназията, „Шеметна надпревара“(опознай емблематичните места в Стара Загора) -9 години, „Панаир на изкуствата и науката“ (представяне на клубовете по интереси на възпитаниците на ГПЧЕ, както и на бъдещите осмокласници), 12 години. Всяка година се сформира се  и група Лидери – „Открий лидера в себе си“, която работи на принципа: „Връстници обучават връстници“ вече 20 години, идеята на ученичка, член на БМЧК по онова време. В гимназията съществува и клуб „Приятели на водата“, чиято дейност е свързана с опазване на околната среда и е част от Младежки воден парламент. През годините, училището е имало председатели на Националния Воден Парламент: Димка Делчева и Силвия Трифонова. Имат над 30 клуба за занимания по интереси, които предоставят на учениците разнообразни инициативи. За избора на професия и кариерно развитие е създаден  Клуб “Кариерни пътища“. Темите които се разглеждат са: себепознание, силни и слаби страни, интереси, умения за вземане на решение, управление на времето, лидерство, работа в екип, общуване….

Всяка година, за празника на Стара Загора, 5 октомври, на специален форум, се избира Кмет на Млада Загора, от представители на различните училища в града. През 2021 година, 24 млад кмет е Боряна Патеркова, ученик на гимназията. Темата, по която са работят кандидатите тази година е: „ Доброволчество и партньорство – основа за младежка активност, идеи и възможности“. Младият кмет предлага инициативи и работи с МОС и ученическите съвети през годината. Тази година гимназията отбелязва своя 55 юбилей, а печатните издания списание „Пътеки“ с творби на ученици и вестник „РР“ на завършващия випуск съществуват вече 52 години.

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ работи активно с родителите и се радва на изключителната им подкрепа във всички прояви на учениците. През годините училището работи в тясно сътрудничество с : БМЧК, ПИЦ по зависимости, Европа директно, Търговска Промишлена Палата, ММЦ (Международен Младежки Център), МОС ( Младежки Общински Съвет ), Държавна Опера, Стара Загора, Куклен театър, Фестивал Пиеро, РИМ ( Регионален Исторически Музей), Регионална Библиотека, Зелени Балкани, Хлебни къщи, БагаТур.

Проведени са множество срещи с изтъкнати личности: проф. Минко Балкански, Леда Милева, доц. д-р Ани Златева, Любен Дилов син, Диана Петрова, писател -възпитаник на гимназията, поетесата Мария Донева, Стефан Вълдобрев, възпитаник на гимназията и много други интересни личности.

Първите млади Омбудсмани в страната са възпитаници на ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Техният мандат беше 2018-2019г. За този мандат те успяват да организират и реализират редица доброволчески каузи – Благотворителна изложба, чиито събрани средства бяха за помощ на малката Кая и дарение на топли дрехи за нуждаещите се от центъра за психично здраве в Стара Загора. Включват се и в националната кампания на омбудсмана- „Великден за всеки“, подпомагаща социално слаби пенсионери и възрастни жени чрез хранителни продукти за домакинството. Една от най-мащабните инициативи е организирането на благотворителен концерт в помощ на лечението на Теодор. С общите усилия от над 150 млади таланти, участници в концерта успяват да се съберат над 5600 лева. Младите показват, че със своите добри сърца могат да се обединят около кауза, която ги кара да се чувстват значими. С добър отзвук е и викторината „1000 причини да се гордеем, че сме българи“, която се организира по случай националния празник на България – 3 март. Във викторината участват отбори от 9 гимназии от Стара Загора. Те показват завидни знания в различни области свързани с нашата родина и доказват, че могат да бъдат достойно поколение, което да възпитава в ценности и традиции.

По новаторски начин се отбеляза и международния ден на родителското отчуждение, десетки ученици правят хиляди сапунени балони, чийто символ е целостта на детската любов към родителите си.

 Относно негативните последици от родителското отчуждение се провежда и публична дискусия свързана с превенцията на насилие върху момичета и жени. Едно от задълженията на Младия Омбудсман е да закриля младите жени и момичета, да работи за тяхното овластяване, като защитава техните права и популяризира добри практики в превенцията срещу насилие.

От учебната 2020-2021г. гимназията излъчи и кмет на Млада Загора. Неговата платформа включва инициативи свързани със съставяне на интерактивна карта, която да включва детски площадки повредени и опасни за малките деца. Проекта приключва с почистване на площадките и атрактивно обновяване с детски игри, спомагащи интелектуалните  и физически умения на малчуганите.

Разработен е цялостен училищен подход, който включва координирани и последователни действия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда. Свежда до минимум на проявите на тормоз от страна на учениците.
Осигурява възможности за разширяване на социалния опит на учениците и за подготовката и успешното им приобщаване към изискванията и условията на гражданското общество. Включват се:

  • План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „механизъм за взаимодействие и работа при случай на деца, жертви на насилие и тормоз или риск от насилие“ – Планът е изготвен в съответствие с дейностите по прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със заповед № РД 09 -611/18.05.2012г. на министъра на образованието и науката.
  • План за работата на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците през учебната 2020 / 2021 година

Гимназията е единственото училище в региона, в което работи екип от педагогически съветник и психолог.
От 2007 година училището ежегодно участва във форума Евроседмица с делегация от 8 ученика и 2 учители. Последната такава е в Австрия през 2019г. Има и множество проекти по Еразъм за ученици като в момента се работи върху ME TOO: Empathy for EU и друг, в който участват и родители on Science.

Всяка година гимназията предоставя на учениците възможност да се включат в Обмени с Нидерландия, Германия; предлага се участие в латно училище в Девън, Великобритания . Това е и единственото училище в областта, което участва в Наградата и стартира дейностите си с над 30 мотивирани участници.

Номинацията е направена от Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“.

Dolap.bg