Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

                                                                        ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за присъждане на Наградата „Стара Загора“ в раздел „Култура и изкуство“ на Лилия Филипова, която над 20 години работи като уредник в отдел „Нова история“ при Регионален исторически музей – Стара Загора. Обогатява фондовете на музея с десетки хиляди движими културни ценности, които обработва и популяризира чрез участието си в научни форуми, експонирането на изложби, научни и научно-популярни публикации.

Заради големия принос на г-жа Лилия Филипова в проучването, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на Стара Загора и региона, смятаме, че тя е достойна да получи наградата „Стара Загора“.

Лилия Спасова Филипова е родена на 14.04.1946 г. в село Синитево, община Пазарджик. Завършва история, с профил музейно дело, в Софийския университет “Св.Климент Охридски” през 1969 г. и специализация по  същия профил през 1988 г.

До 1980 г. живее в София и работи като инспектор в отдел “Общежития” на СП ”Студентски общежития и столове” към Съвета по висше образование при МНП. От 1982  до 2005 г. работи в Регионалния исторически музей като уредник и завеждащ отдел “Нова история”.

Лилия Филипова обогатява фондовете на музея с десетки хиляди движими културни ценности, които обработва и популяризира чрез участието си в научни форуми, уреждане на изложби и музейни експозиции, десетки научни и научно-популярни публикации, беседи в Дружеството за научни знания “Георги Кирков”, радио и телевизия.

Приоритети в изследователската й работа са следосвобожденското възстановяване и духовното развитие на Стара Загора, историята на 12-ти пехотен Балкански полк,  участието на Стара Загора в борбите за национално обединение /вкл. участието на града в Илинденско-Преображенското въстание/, историята на червенокръсткото движение в Стара Загора и региона от създаването му през 1881 г. до 2005 г., създаването на Тракийското дружество и дейността му до Балканските войни, създаване на Старозагорска митрополия и Аязмото, Стара Загора в Сръбско-Българската война, приносът на Стара Загора за развитието на българската наука, музикалната култура на града, книжовните връзки между Стара Загора и Пловдив през Възраждането, денят на будителите,  старозагорският църковен хор от 1856 г. и мястото му в националното Възраждане / първият през епохата/, женското просвещение и Анастасия Тошева, женското движение, Солунските български гимназии, чешкото културно влияние в  Стара Загора, проучване биографиите на бележити старозагорци: Иван Салабашев, д-р Тодор Стоянович, Митрополит Методий, Митрополит Павел, акад. Стефан Киров, ген.Стефан Тошев, Андрей Тошев, Димитър Хаджигеоргиев, ген.Иван Пашинов;  забравената д-р Съба Костова и неизвестните  д-р Ница Грозева, Начо Начов и университетските преподавателки  гл.асистент Мария Дайрова и проф. Лора Бакалова, и много други…

Лилия Филипова подготви и съвместно с фотографа Цветан Четъшки и покойния художник Илия Тодоров поставиха портретите на кметовете на Стара Загора с кратки биографични данни в сградата на Общината.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ:

 1. Филипова, Л.125 години БЧК в Стара Загора.СЗ, 2005,245 с.

 2. Филипова Л. /съвместно с Калчев, П. и Кънев, Н./ 8000 години. Раждането на Европа. Стара Загора. 2011, 160 с.

 3. Филипова, Л. Силата на слабостта. История на феминизма

и борбата с насилието. Ст.Загора, Зонта клуб,2016, 128 с.

 1. 100 години Зонта. Биографични справки на 100 бележити

жени от България и света с автор Л.Филипова. София.  

Арея 05 дистрикт 30 Зонта интернешънъл. 2019,108 с.

 1. Филипова, Л. /съвместно с Н.Кънев, Св.Димитрова и С.Василева/. 150 години Община Стара Загора. Документална летопис.1849-1999. Стара Загора,1999. 285 с.

  НАУЧНИ СТАТИИ:

 1. Археологическото дружество “Августа Траяна” в Стара Загора. Сборник от научна конференция ”75 години Исторически музей-Стара Загора”. Стара Загора,1992г. с.17-33;

 2. Старозагорският хор от 1856 г. и мястото му в националното Възраждане. Сборник от научна конференция ”Култура, църква и революция през Възраждането”. Сливен, 1995 г., с.276-280.

 3. Христо Дочев Ваклидов – автор, преводач и издател на учебна книжнина през Възраждането. Сборник от научна конференция “Училищната книжнина в България през 19 век.” Пловдив, 1995 г., с.76-79.

 4. Общественото строителство в Стара Загора от Освобождението до 1944 г. Сборник от научна конференция “125 години с името Стара Загора”. Стара Загора, 1996 г., с.87-104.

 5. Стара Загора и Балканската Освободителна война. В “Известия на музеите от Юго-източна България”, т.19, 1998 г., с.201-210.

 6. Старозагорското управление и създаването на парк “Аязмото”. Сб. от научна конференция “Хвала митрополиту Методию”. Стара Загора. 1999 г., с. 90-96.

 7. Иван Вазов в творчеството на старозагорските композитори. Сб. от научна конференция “Иван Вазов – патриархът на българската литература”. Стара Загора. 2001 г., с.157-170.

 8. Принос към биографията на д-р Киро Вазов. В горепосочения сборник, с.205-212.

 9. Музеят и документалната фотография. В “Известия на Старозагорския исторически музей”, том 1, 2002, с.211-224.

 10. Старозагорци – апостоли на земеделското движение в България. В същия том, с. 181-188.

 11. Иван Салабашев – строител на Нова България. Сб.”Иван Салабашев. Уроци по политика и математика”. Научна конференция по повод 150 г. от рождението му. Стара Загора, 2003, с.13-35.

 12. Чешкото културно влияние в Стара Загора през втората половина на 19 век и началото на 20 век. Сб. “Научна конференция с международно участие Стара Загора 2002, 6-7 юни. Съюз на учените в Стара Загора.Том 4, Обществени науки, с.149-156.

 13. Към приноса на Стара Загора за развитието на българската наука от средата на 19 до средата на 20 век. Сб.”40 години Съюз на учените-Стара Загора”.Том 4, 2001 г, с.172-183.

 14. Създаване на самостоятелна Старозагорска епархия 1871-1896 г.  Сб. ”130 години Старозагорска епархия”, Стара Загора, 2007, с.29-40

 15. Познатият и непознатият генерал Иван Пашинов. Сб. Научна конференция за 23-ти пехотен Шипченски полк. Казанлък.  

 16. Създаване на Старозагорска епархия 1871-1895. Стара Загора, 2007. Сб. с доклади от научна конференция “130 години Старозагорска епархия”. Стара Загора. 2001.

Петър Калчев

Директор на РИМ – Стара Загора