Тракийски университет – Стара Загора откри ветеринарен симулационен център “Vet siM”

Ветеринарен симулационен център “Vet siM” отвори официално врати в празничния, за Ветеринарномедицински факултет, 11-ти май, сред десетки гости, студенти и представители на медиите.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Яркова тържествено откри най-новата придобивка на висшето училище, която е модерна инициатива в подкрепа на Ветеринарномедицински факултет. Основна цел на симулационния център е да подобри практическите умения на студентите по ветеринарна медицина, без болка и страдание на живи животни. Практиката и тренировката на уменията ще се извършват на изкуствени макети, симулатори на животни или синтетични органи.

Новият обект беше осветен от старозагорски свещеници с благословията на Негово високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан.

Деканът на Ветеринарномедицински факултет проф. Тодор Стоянчев поздрави всички си колеги за празника на факултета и призова студентите да бъдат изключително дейни и активни в новия център. А ръководителят на Ветеринарния симулационен център д-р Здравко Тодоров, който е възпитаник на Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет, разказа, че за първи път е видял подобен тип дейност в Германия и е сбъднал мечтата си и тук, в България, да бъде осъществена модерната инициатива.

Сред гостите на празничното събитие беше председателят на Българското общество по симулационна медицина от Медицински университет – Пловдив проф. Благой Маринов, който сподели за опита в хуманната медицина и пожела на колегите си успешни занятия в новия център.

Тематичните единици на обученията са в следните направления :

  • Лабораторна диагностика – кръв, урина, биохимия и хематология;
  • Пропедевтика- инжекции, венозни катетри, аусколтация, снемане на анамнеза;
  • Хирургия и ортопедия – запознаване с инструментариума, хирургични шевове, възли, фрактури, рани;
  • Анестезиология и реанимация – работа с анестезиологичен  апарат, изкуствена вентилация, интубация, пациентен монитор, инфузионна терапия;
  • Превръзки;
  • Стерилизация и подготовка на  операционното поле;
  • Комуникация и ветеринарен мениджмънт;
  • Продуктивни животни;
  • Образна диагностика – рентген , ехограф , компютърен томограф;

 Записването за тематичните единици ще бъде в онлайн форма във сайта на университета, обученията ще бъдат в групи между 6 – 8 студенти. 

Симулационният център се намира до входа на университетската библиотека, на партерния етаж.