Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Инициативен комитет

за удостояване с НАГРАДАТА „СТАРА ЗАГОРА”

СЛАВА ДРАГАНОВА – директор на Библиотека „Родина”

– За активно присъствие в културния и обществен живот на Стара Загора

– За издигане авторитета на най-голямата читалищна библиотека в България и превръщането й в еталон за работа в библиотечното дело в България

– За новаторството, инициативността и спечелването на многобройни проекти

– За нейната 65-годишнина

Слава Драганова е родена на 4 юли 1956г. в Стара Загора. Завършва специалност „Българска филология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и „Библиотекознание и библиография” в София. Директор е на Библиотека „Родина” от 1987г.

Това е най-голямата читалищна библиотека в България и най-старата в област Стара Загора. Тя е общодостъпна библиотека с филиална система и обслужва населението на Старозагорска община.  Летоброенето й започва от 25 март 1860 г. с откриването на първото читалище в Железник. Сега библиотека „Родина“ притежава над 300 000 тома книги, периодика, графични и картографски издания, ноти, грамофонни плочи, аудио касети, диафилми, компактдискове, уникални старопечатна и краеведска колекции, старопечатни издания, първи издания и годишнини, алманаси, сборници, бюлетини, исторически трудове, служебни издания, речници, справочници, учебници…

Днес библиотеката е поставена в конкурентната среда, предизвикана от глобализацията, но тя е гръбнакът на „обществото на знанието”, на чудото, наречено интернет. Натрупаният през хилядолетията опит в организацията на информацията, в търсенето и предоставянето на информационни ресурси я прави първооснова на новите информационни технологии. В тази философия е уловена същността на будителството, непреодолимото желание да дадеш всичко, което можеш и знаеш, всичко ценно от себе си на другите.

Библиотеките са особено важни в съвременното ни общество, защото осигуряват достъп на всички хора до информацията и до знанието. Оттук произтича и новата им мисия – да са посредник между хората и необходимата им информация в личен и обществен план.

Ролята за осмислянето на новите позиции и съвременното развитие на библиотеката се дължат на иновативността, съчетана с далновидност на директора Слава Драганова. „Родина” е първата читалищна библиотека и една от първите обществени библиотеки в страната, която започва да въвежда новите технологии в работата си – автоматизира обработката и каталогизирането на библиотечните документи, обслужването на читателите, осигурява им достъп до електронна поща и интернет, до електронните каталози на библиотеката в глобалната мрежа… Сл. Драганова подготвя проект и през 2002/2003 г. е реализиран проект „Отворени врати”, в резултат на който библиотеката става достъпна за хора с физически увреждания. От 2003 г. се предлага нова услуга – достъп до литература в електронен вариант („говорящи книги” и традиционни библиотечни документи) за хора със зрителни увреждания. В „Родина” тя разкрива първия Информационен център за хора с увреждания и един от петте пилотни обществени центрове за информация.

Под нейно ръководство през 2002 г. библиотеката първа в България въвежда уиндоуската версия на библиотечния софтуер „Автоматизирана библиотека”, разработен от фирма РС-ТМ ООД – София, с който днес работят над 120 университетски, обществени и училищни библиотеки в България. Много от новите модули на софтуерната програма са тествани тук.

От 2003 г. досега библиотеката е работила по 31 спечелени проекта, подкрепени от Община Стара Загора и финансирани от МК, ПРООН, Британския съвет в България, Обществен дарителски фонд Стара Загора, Посолството на САЩ в България, Фондация „Глобални библиотеки – България“ и ФРГИ по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“, „Отворени врати“, „Обмен на библиотечен опит“ (с библиотеки в САЩ): пътища на сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги, „Достъп до електронна информация за хора със зрителни увреждания“, „Открий света на знанието с библиотеката – чета, знам, мога!“, „Три стъпки към европейските измерения на обществената библиотека“, „Модерна библиотека“, „Старозагорска е-памет“, „Зелена библиотека“, „Четенето е лесно с пернати и космати приятели“, „Колко стъпки има до училище”, „Учим се и растем заедно“ и др.

„Библиотеката възпитава информационна компетентност. Стремим се да бъдем невидимият мост между традициите и съвременността. Учим потребителите си как да стигнат по най-добрия начин до знанието” – казва още Слава Драганова. Директорът на библиотеката е член на Националния съвет по библиотечно дело към Министерство на културата и на работна група за изготвяне на предложения за промени в Закона за обществените библиотеки и първи носител на новоучредената през 2015г. библиотечна награда на ББНА „За цялостен принос към библиотечното дело“.

Да си директор на културен институт в нашето сложно съвремие не е позиция – то е призвание. Призвание да отдадеш цялата си енергия, труд, ентусиазъм, воля и дух в името на общото благо. В случая със Слава Драганова – означава да стоиш до късно, пишейки проекти, да нощуваш в библиотеката, да обичаш книгите и своите библиотекари и да се бориш докрай, за да защитиш своята институция и нейните интереси. Драганова е упорита, целенасочена и борбена. Не се спира пред трудностите, а се амбицира от тях. Всички, които я познават, ценят новаторския й дух, богатството от идеи в главата й, както и вярата й в традиционните ценности и доброто й сърце.

Нейният визионерски дух я подтиква да си представи бъдещето на библиотеката така: „Библиотеката на бъдещето трябва да ти дава свобода да избираш, да ти предлага услугите на  „третото място“, мястото между дома и офиса/училището, където се чувстваш комфортно и можеш да прекараш полезно и приятно свободното си време. Младото поколение има своите очаквания за библиотеките като за модерни добре оборудвани центрове за достъп до знание и информация, като места за социални комуникации и култура.”

В заключение, Инициативният комитет издига с гордост и възхищение кандидатурата на Слава Драганова, директор на най-голямата читалищна библиотека в България – „Родина” за: нейния деен възрожденски дух, неуморен труд и инициативност; за умението й да поддържа библиотеката като правоприемник на възрожденските идеи, като същевременно инициира нови проекти и надгражда вече съществуващото; за сърдечността, будния ум и личните качества, издигнали авторитета на „Родина”, а оттам и на Стара Загора не само на регионално, но и на национално ниво.

По-съществени проекти, спечелени и осъществени от Библиотека „Родина” през годините под ръководството на Слава Драганова – неотменна част от предложението на Инициативен комитет за удостояване с индивидуална награда „Стара Загора”:

25 март 1860 г. – Тържествено откриване на читалището в Железник (Стара Загора). Поставя се началото на първата обществена библиотека в града, чийто правоприемник е библиотека „Родина”.

1994 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечните фондове”.
1996 г. – Изградена е локална компютърна мрежа с 3 работни места. Внедряване на програмния продукт на фирма РС-ТМ ООД. „Автоматизирана библиотека” под DOS.
1996 г. – Библиотеката на Американския център в Стара Загора е дарена на „Родина”.
1997 г. – В библиотеката започва да се предлага услугата електронна поща.
1998 г. – Разширяват се услугите за читатели. Предоставен е достъп до интернет.
1999 г. – Автоматизирани са всички библиотечни и библиографски процеси, включително и обслужването на читателите в Централната библиотека. Създадени са 8 автоматизирани работни места.
2000 г. – Електронният каталог на „Родина” е представен в интернет среда в Своден каталог, поддържан на уебстраницата на фирма РС-ТМ Ltd.
2001 г. – Библиотеката става колективен член на Съюза на библиотечните и информационните работници в България.
2001 г. – Щатската библиотека на Колорадо, САЩ, става партньор на библиотека „Родина” по проект „Sisters Library”.
2002 г. – За пръв път в страната е внедрена новата версия на програмния продукт „Автоматизирана библиотека” под Windows.
2002/2003 г. – Реализиран е проект „Отворени врати”, в резултат на който библиотеката става достъпна за хора с физически увреждания. Създаден е Информационен център за хората с увреждания. 26 500 лв.
2003 г. – Предлага се нова услуга – достъп до литература в електронен вариант („говорящи книги” и традиционни библиотечни документи) за хора със зрителни увреждания.
2003 г. – Включване в американско-български проект „Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги” (ABLE).
2003 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2004 г. – В библиотеката действа локална компютърна мрежа с 10 работни станции и 3 потребителски компютъра.
2004 г. – Създава се уебстраницата на библиотеката (3 март 2004).
2004 г. – Библиотеката е избрана да развие един от 6-те пилотни центъра в България за предоставяне на обществена информация в публичните ни библиотеки.
2004 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в Детски отдел и филиал „Димитър Благоев”.
2004 г. – Представител на библиотеката, избран от Съюза на библиотечните и информационните работници за национален обучител по създаване на Обществени информационни центрове в българските библиотеки, участва в шестседмично обучение в Щатската библиотека на Колорадо, САЩ.
2004 г. – Спечелен е проект по програма „Помощ за библиотеките” на НЦК при МК за набавянето на книги в областта на културата.
2004 г. – Спечелен е проект за компютърна техника – целева субсидия от Министерство на културата.
2004 г. – Клуб „Млад библиотекар-доброволец” в Детски отдел.
2004 г. – От 18 до 23 септември гост на библиотеката е Bonnie McCune от Щатската библиотека в Денвър, Колорадо, партньор на библиотека „Родина” по програмата Sisters Library.
2004 г. – Регионален семинар на Проект АBLE „Библиотеката – Обществен информационен център”, организиран от библиотеката за областите Хасково, Кърджали и Стара Загора.
2004 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.

2005 г. – Семинар „Един работен ден в библиотека „Родина” с програмния продукт Автоматизирана библиотека под Windows”, организиран за читалищните библиотеки от Южна България.
2005 г. – Библиотеката е регионален координатор на честването на Деня на Европа в област Стара Загора, финансирано в рамките на Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България.
2005 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с художествена литература от български автори, чрез участие в конкурса на Националния център за книгата към Министерството на културата – „Българската художествена литература в нашите библиотеки”.
2005 г. – Спечелен е проектът „Модерна библиотека”, подкрепен от Обществения дарителски фонд в Стара Загора и осъществен с насрещното финансиране от Каунтърпарт Интернешънъл. Осигурени са съвременни условия за библиотечни услуги в „Родина” и РБ „Захарий Княжески”. Дооборудвани са с технически средства информационните им центрове.
2005 г. – Библиотеката е една от тридесетте библиотеки в България, допуснати за участие в проекта на Съюза на библиотечните и информационните работници „Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”, подкрепен и финансиран от Британски съвет в България.
2005 г. – Библиотеката е партньор по Проект „Колко стъпки има до училище” на Гражданска неформална група от млади хора с физически увреждания от Стара Загора, финансиран от Британски съвет в България в партньорство с Център за независим живот – София.
2005 г., 23 – 29 май – Честване на 145-годишнината на библиотека „Родина”. Тържествено представяне на Обществения информационен център пред старозагорската общественост с участието на гостите Нанси Болт, директор на проект ABLE и Филис Ларисон от Публична библиотека „Бимес” гр. Литълтън, Колорадо, САЩ.
2005 г., юни – Участие на директора на библиотеката в Годишната конференция на ALA в Чикаго, САЩ.
2005 г. – През м. септември библиотеката е домакин и съорганизатор на Националния обучителен семинар по проекта на СБИР „Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”.
2005 г. – Първо печатно и пълнотекстово електронно издание на библиотеката – „Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора”. Своден каталог на библиотека „Родина”, РБ „Захарий Княжески”, Историческия музей и Старозагорската митрополия.
2006 г. – Библиотеката получава един от осемте лицензирани софтуера JAWS for Windows за хора със зрителни увреждания и провежда обучение на екипа за работа със специализирания софтуер и с компютърните програми Fine Reader (разпознаване на оптични символи) и SpeechLab 2.0 (синтезатор на българска реч).
2006 г. – Библиотеката е избрана от Посолството на САЩ в България за една от осемте публични библиотеки, в които предстои да се изгради информационен център за живота в САЩ.
2006/2007 г. – Участие в проект „Модерното читалище – център на младежки дейности”, подкрепен от Фондация „Обществения дарителски фонд – Стара Загора”.
2006 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с нова литература в конкурса „Помощ за библиотеките” на Министерство на културата.
2006 г. – Библиотека „Родина” е сред номинираните за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за подмяна на осветлението в Централната библиотека.
2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.
2006 г. – Библиотеката получава дарение от семейство Робърт Гибсън и Нели Генчева-Гибсън за пълно оборудване с технически средства на едно потребителско място.
2006 г. – Библиотеката инициира и провежда 24-часов маратон „Четяща Стара Загора” и стартира играта без край „Деца четат на деца”.
2006 г. – Участие в първата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова „Библиотеката – инвестиция в бъдещето”.
2006 г. – В навечерието на 24 май е експонирана първата фотоизложба „Четяща Стара Загора”.
2006 г. – Проведена е Работна среща в библиотеката за читалищни библиотекари от пловдивска област на тема „Библиотеката – Обществен информационен център”. Съвместна инициатива с Методическия отдел на НБ „Иван Вазов” – Пловдив.
2006 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2006 г., септ. – Детският отдел провежда първата  Малка нощ на музеите, галериите и… библиотеките в Стара Загора.
2006 г. – Библиотека „Родина” гостува на книжарница „Хеликон” с изложбите: „Жената – стожер на благополучното общество”, съвместно с Държавен архив, РИМ и Художествената галерия; „Читалище Родина – успехът през годините” във връзка с честването на 150 г. българско читалище; „Нестандартните книги”, съвместно с издателство „Силве”; „Колко стъпки остават до Европа”.
2006 г. – Изложба „Календари от новото хилядолетие с благослов от миналия век”, експонирана в сградата на Общината. Календари от ХХ – ХХІ в. от фонда на библиотека „Родина” и личната сбирка на фотографа Цветан Чатъшки.
2006 г. – „Да празнуваме заедно” – коледно парти за най-активните малки читатели на библиотеката и деца от Домовете. Награждаване на участниците в клуб „Приятели на библиотеката” и в играта „Деца четат на деца”.
2006 г. – Добрите практики на библиотеката са презентирани на организираните от МК и фондация „Читалище” семинари за читалищата в областите Русе, Велико Търново и Плевен.

2007 г. – Начало на ретроконверсията на фонд „Редки и ценни”; започва електронното каталогизиране на новите носители на информация – CD, DVD.
2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.
2007 г. – Проектът „Открий света на знанието с библиотеката. Чета, знам, мога!” е подкрепен от Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по програма „Дребни пари за голяма промяна”, финансирана от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Учреден е детски клуб „Приятели на книгата”. Открит е Детски информационен център с две работни места за читатели до 14-годишна възраст. Изграден е детски сайт като част от сайта на библиотека „Родина”. Положено е началото на „Пътуваща библиотека” до старозагорски училища.
2007 г. – Библиотечен специалист е представител за читалищните библиотеки в Обществения експертен съвет по библиотечно дело към Министъра на културата.
2007 г. – Библиотеката организира и провежда ІІ 24-часов маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2007 г. – През м. април в сайта е разкрита нова рубрика – „Е-библиотека” на творчеството на старозагорските писатели;
2007 г. – Добрите практики на библиотеката са презентирани на 16 семинара, организирани от МК и фондация „Читалище” за читалищата в областите Разград, Силистра, Добрич, Сливен, Бургас, Ямбол, София и Стара Загора.
2008 г. – На 4 април Посланик Джон Байерли открива в библиотеката един от единадесетте Американски информационни къта, изградени по програмата на Посолство на САЩ в България за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. В рамките на стипендия от 4000 долара е набавена справочна литература за Съединените Американски щати и е оборудвано с технически средства работно място за читатели.
2008 г. – Спечелен е проект за обогатяване на библиотечните фондове, подкрепен от Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
2008 г. – Библиотеката организира и провежда ІІІ 24-часов маратон на четенето в Стара Загора с над 4 000 участника в проявите му – ученици, интелектуалци, граждани. Маратонът прераства в общински.
2008 г. – Библиотеката се включва в третата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова „Библиотеките на дневен ред!”.
2008 г. – „Библиотеки без граници” – пътуващ семинар на РБ „Партений Павлович” – Силистра, и библиотека „Родина” с маршрут Стара Загора, Силистра, Букурещ, Синая, Русе, Стара Загора (10 – 12 май). Посетена е Националната библиотека на Република Румъния.
2008 г. – Библиотека „Родина” е номинирана за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2008 г. – Към детския отдел на библиотеката се създава Детско куклено студио „Слънчице”, чиято първа постановка е кукленият мюзикъл „Дядо ряпа вади”. Ръководител: Росица Гюмлиева.
2008 г., септ. – Малка нощ на музеите, галериите и библиотеките. Творческо ателие на Детския отдел пред Художествената галерия. Конкурс за рисунка „Аз обичам своя град”.
2008 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2009 г. – В Централната библиотека действа локална компютърна мрежа с 14 работни станции и 6 потребителски компютъра.
2009 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за ремонт в централната библиотека.
2009 г. – Библиотеката организира и провежда ІV Маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2009 г. – На библиотеката е присъдена Националната награда ”Христо Г. Данов” в категорията ”Библиотеки и библиотечно дело”.
2009 г., юни – Премиера на документалния филм на библиотека „Родина” „Четяща Стара Загора”.
2009 г. – Спечелен е проектът „Малки стъпки към европейските измерения на обществената библиотека”, финансово подкрепен от Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора.
2009 г., септ. – Представител на библиотеката е член на официалната делегация на България за XXII Московски международен панаир на книгата и за откриване на Дните на българската култура в Русия.
2009 г. – Проведен е вътрешен практикум ”Стратегии на информационното търсене в Автоматизираната библиотека”.
2009 г., окт. – Организиран е пътуващ семинар „Библиотеки без граници” с маршрут Ст. Загора – Солун – Метеора – Кавала – Александруполис – Ст. Загора, в който вземат участие и централната библиотека на Тракийския университет, специалисти от Регионалния исторически музей и Държавния архив в Стара Загора. В рамките на семинара са проведени срещи с Университетската библиотека „Аристотилис” и Градската библиотека в Солун. Проучени са местните политики, практиките и опита на солунските библиотеки в използването на цифровизиращите технологии за опазване и популяризиране на печатното културно-историческо наследство.
2009 г. – Проведен е Втори поетически пленер „Писане от натура” с участието на Яница Радева, Петър Чухов, Стоил Рошкев и Иван Ланджев.
2009 г. – Добрите практики на библиотеката от работата ѝ с децата и младежите за популяризиране на четенето и за учене през целия живот са презентирани на три национални библиотечни форума.

2010 г., 19 март – 150 фиданки червен американски дъб и албиция са засадени от 150 приятели, институции и организации в парк „Зеления клин” по случай 150-годишнината на библиотека „Родина”.
2010 г. –  Библиотеката, съвместно с  Клуб „Бялата ръкавица” към арт-център „Алтера”, София, организира за първи път в Стара Загора Трубадурски двубой между старозагорската поетеса Мария Донева (със секундант Христо Карастоянов) и  Владо Любенов (със секундант Габи Генчева).
2010 г., 12 юни – Библиотеката е домакин на среща с Хорхе Букай, един от най-четените автори в света, гостуващ в България по покана на ИК „Хермес”. Представяне на книгата „Да се обичаме с отворени очи”. На срещата присъстват над 500 човека от Стара Загора и други селища в страната.
2010 г., 29 септ./1 окт. –  Библиотеката е домакин на ХVІІ традиционен есенен семинар „АБ – днес и утре”, посветен на 150 години от създаването на библиотека „Родина”, 20 години от създаването на фирмата за библиотечен софтуер РС-ТМ ООД, София и 15-годишната им съвместна дейност.
2010 г., 12 окт. – Откриване на  документално-веществената изложба „Библиотека „Родина” в три века” в НБ „Св. св. Кирил и Методий”, София. Представяне на библиографията „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944” и на книгата „Писма от войната” на ген. Стефан Тошев.
2010 г., 28 окт. – Съветът на европейската научна и културна общност присъжда на библиотека „Родина” отличието „Златна книга” и Официален почетен статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата. Библиотеката е удостоена и с деловото отличие „Златен печат” за Европейски мениджмънт в културата.
2010 г. – Разработена е програма за дигитализиране на старозагорското писмено наследство във фондовете на библиотека „Родина” е сложено началото на цифровизирането му.
2010 г. – Библиотеката е определена за целева библиотека по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
2011 г. – Като целева библиотека по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” „Родина” получава 12 нови компютърни конфигурации, лаптоп, мултимедийно устройство с екран, многофункционално устройство и цветен лазарен принтер. Разкриват се четири нови потребителски места в информационния център, ситуирани в Читалня.
2011 г., 4 май – В Европеана са публикувани първите 403 пълнотекстови записа от колекция Местен периодичен печат от Освобождението до 1947 г. на библиотека „Родина” – сп. Хризантеми, сп. Гребец, публикуваните отчети на Археологическо дружество „Августа Траяна”, на Културно-просветно дружество „Театър” (читалище „Родина – 1860”); част от алманасите и отчетите на Старозагорския департамент и др. – общо 19 книжки на 2 списания и 20 годишнини на 4 периодични сборника.
2011 г. – Библиотеката получава ново дарение от Посолството на САЩ – специализирана работна станция за ранна грамотност, осигуряваща безопасно използване на Интернет и предлагаща повече от 50 образователни ресурса, съобразени с възрастовите особености на децата до 8-годишна възраст.
2011 г. – Библиотеката е удостоена с почетна грамота за дългогодишно партньорство от Търговско-промишлена палата – Стара Загора.
2012 г. – Библиотеката е утвърдена като учебна база по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Проведени са 6 обучения за читалищни библиотекари по Направления 2, 4 и 5 и 1 пилотно обучение по ИКТ за хора със зрителни увреждания.
2012 г., 29 и 30 март – Проведена е регионална кръгла маса на тема „Състояние и перспективи на опазването и достъпа до местното книжовно културно наследство”, с участието на специалисти от ББИА, НБ ”Св. св. Кирил и Методий”, НРБ „Иван Вазов”, РБ „Пенчо Славейков”, РС-ТМ ООД и колеги от регионалните и местни културни институти.
2012 г., апр. – Библиотеката организира VІІ Маратон на четенето под мотото „Стара Загора чете Алиса”, в който се включват над 5000 участници от училища, детски градини, читалища, културни институти и неправителствени организации от цялата община.
2012 г., апр. – Библиотеката стартира Буккросинг в Стара Загора и се включва в мрежата за свободно обменяне на книги.  
2012 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
2012 г., септ. – По покана от Европейската дигитална библиотека, „Родина” изпраща свой представител на VI конгрес на публичните библиотеки на Испания с конференция на Европеана на тема „Обществените библиотеки – индивидуална памет и глобално наследство”, проведени в гр. Бургос.
2012 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2012 г., дек. – Библиотеката  участва във  Втората борса на идеи и проекти, организирана от Обществен дарителски фонд – Стара Загора и фондация „Лале”.

2013 г. – Проект „Старозагорска е-памет”, финансиран по Грантова схема за иновативни проекти на програма „Глобални библиотеки – Бългрия”. Водеща организация – библиотека «Родина», коалиционни партньори – ОБ «Искра» Казнлък и читалищните библиотеки в селата Кирилово, Калояновец и Хрищени. Партньори – Община Стара Загора, Областна администрация Стара Загора, РИМ и ОДФ Стара Загора. Цел на проекта – да се създадат условия за споделена цифровизация на културни ценности и да се разработи динамичен Web 2.0 портал, в който да се събира на едно виртуално място разпръснатото богато и уникално културно-историческо наследство, съхранено в библиотеките и музеите на Стара Загора и региона. Създаден е единен уеб портал, който представя цифровизирани ръкописи от 13 – 19 в., части от архивите на дружествата “Театър”, “Искра” и “Августа Траяна” от началото на 20 в., оригинални резултати от археологически проучвания на античния обект Вила рустика в местността Чаталка, книги, статии и военните паметници от Старозагорския регион : http://www.epamet-sz.org

2013 г. – Създаден е Център за работа с доброволци към библиотека «Родина», част от мрежата на Националния алианс за работа с доброволци.

2013 г. – Петима библиотечни специалисти от „Родина” – Слава Драганова, Венета Бонева, надежда Груева, Ангелина Митева, Мима Атанасова са избрани за преподаватели в гр. Нова Загора по схемата “Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар“.

2013 – 2014 г. Обучителният център, създаден в библиотека «Родина» по програма «Глобални библиотеки – България», за повишаване квалификацията на читалищните библиотекари и за обучение на потребители с увреждания по ИКТ организира и провежда 7 обучения по 4 тематични направления: «Общуване и работа с хора и общности», «Застъпничество и проектен цикъл» – за библиотекари, «Информационни и комуникационни технологии» – за хора със зрителни и с ментални увреждания.

2014 – 2015 г. – Работа по проект „Зелени идей”, финансиран от НАРД. Проведени са кампания «Лист по лист» за ежемесечно събиране на отпадъчна хартия и реставриране на библиотечни документи с набраните средства и информационна кампания за придобиване на екологични знания и култура от децата и младежите на Стара Загора.

2015 г. – Спечелен е проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на МК.

2015 г., дек. – Библиотеката и нейният Клуб на доброволеца са домакини на международна среща за обмен на добри практики на младежи от Кипър, Холандия и Турция, водени от преподаватели от университета „ Йълдъръм Баязид” в Анкара по проект „EURAVON – Европейска система за признаване и валидиране на неформалното и информалното учене на младежи в следствие на доброволчески дейности” по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, изпълняван в партньорство с Асоциация „Мария Кюри – МСА”, Пловдив

2016 г., апр. – 2017 г., септ. – Проект „Четенето е лесно с пернати и космати приятели”. Реализиран с подкрепата на Младежка банка – Стара Загора, и насочен към насърчаване на доброволчеството и четенето при деца със затруднения в четенето.

2016 г., окт. – 2017 г., апр. – Участие като партньори в проект „Дивата природа около нас: опознай и защити” на РБ „Захарий Княжески”, подкрепен от Фондация „Глобални библиотеки – България”.

2017 г., ноем. – 2018 г., септ. – Работа по спечеления проект „Учим се и растем заедно”, подкрепен от Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“, с партньорството на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

2018 г. – Спечелен е проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на МК.

2018 г. – Спечелен е проект „Запознайте се и програмирайте“ с два подпроекта : „Robo BUrborko търси приятели и в Стара Загора” в категория „Най-иновативен” и „Ако футболистите бяха програмисти” – в инициативата „ФАР“. Проектът е подкрепен от ФРГИ.

2020 г. – Спечелен е проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на МК.

2020 г., септ. – Библиотеката е домакин и съорганизатор на ХХVІІ Национален есенен семинар „Автоматизираната библиотека – днес и утре”, проведен на тема „Общи тенденции в развитието на софтуера ABWEB”.

Библиотеката организира и провежда ежегодно НМКП „Веселин Ханчев” (от 2003 г.), Маратон „Четяща Стара Загора”(от 2006 г.), Лято в детската библиотека (от 2007 г.). Активен участник е със свои събития и в партньорство с други институции в националните и местни кампании: Национална библиотечна седмица; Европейска нощ на литературата; Националната седмица на четенето, инициирана от МОН; Нощ на изкуствата и др.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ