Откриват Ветеринарен симулационен център в Тракийски университет

На 11.05. 2021 г. (вторник) от 11:00 ч. с кратко представяне на дейността и опознавателна обиколка ще се проведе официално откриване на Ветеринарен симулационен център.

Неговата основна цел е да подобри практическите умения на студентите по ветеринарна медицина посредством тренировка върху изкуствени макети, симулатори на животни или синтетични органи. Обученията ще бъдат в групи от 6–8 студенти с предварително записване онлайн.

Тематичните единици на обученията са в направления лабораторна диагностика, пропедевтика, хирургия и ортопедия, анестезиология и реанимация, превръзки, стерилизация и подготовка на операционното поле, комуникация и ветеринарен мениджмънт, продуктивни животни, образна диагностика.

Vetsim се намира на партерния етаж до входа на университетската библиотека.

Ръководител на Vetsim е д-р Здравко Тодоров. Той е завършил през 2013 г. Ветеринарна медицина в Тракийски университет. Своя професионален опит събира като стажант в частна клиника по програма Еразъм в Словакия, във Ветеринарномедицинския университет в Хановер, Германия, в практики за дребни и едри животни, както и като организатор на семинари и обучения и консултант относно ветеринарно медицинска техника. Като ръководител на Vetsim той има желание да допринесе за професионалната подготовка на студентите.

Доц. д-р Нели Грозева

зам.ректор на Тракийски университет