Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

                                                                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА „СТАРА ЗАГОРА“

НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ НИКОЛА“, ГР. СТАРА ЗАГОРА

Училищното настоятелство и Общественият съвет при Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора, предлагаме през учебната 2020/2021 г., по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, училището да бъде удостоено с авторитетната награда „Стара Загора“.

Шесто основно училище „Свети Никола“ е наследник на светиниколското училище – първото светско училище в гр. Стара Загора, създадено през 1841 г. През 2021 г. то ще отбележи своята 180 годишнина.

През учебната 2020/2021 г. в училището се обучават 964 ученици, а педагогическият състав включва 81 учители.

От години изявите и постиженията на учениците и учителите затвърждават мястото му като едно от значимите духовни средища в нашия град. Само за последните две години до сега, могат да бъдат отбелязани следните дейности, събития, постижения:

1. Участие в международни и национални програми и проекти

През последните две години в училището успешно се прилагат иновациите в сферата на образованието за повишаване мотивацията на учениците и професионалното израстване на учителите. Екипът работи по няколко европейски проекта и успешно прилага нови добри практики в обучението.

През настоящата учебна година се реализират два проекта по програма „Еразъм +“: Участие в Проект „Иновациите-гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“ програма „Еразъм +“, КД 101, номер на проекта: 2019-1-BG01-KA101-062055 Планът се осъществява чрез 8 мобилности от 01.06.2019 г. до 31.05.2021 г.

1.2. Друг голям успех на преподавателите от Шесто основно училище „Свети Никола”, гр. Стара Загора, е работата по проект “Utopia. Developing skills for cross-curricular teaching in a community-based and outdoor environment”. През 2019 г. VI ОУ „Свети Никола“ е единственото училище, спечелило иновативен проект, финансиран директно от Европейската комисия. Той стартира през октомври 2019 г. и завършва през декември 2021 г. В партньорство са седем основни училища от Белгия, Лондон, Уелс, Словения, Испания, Гърция и България, подкрепени от специалисти от Thomas More University of Applied Sciences.в Белгия и специалисти от Департамента за образование и деца на Уелс. Разработени са съвместни уроци и публикации в подкрепа на преподавателите в прехода от традиционните подходи към развиване на иновативни педагогически практики.

1.3. Успешно приложение на метода ”Flipped Classroom” – „Обърната класна стая“ след осъществено обучение на учителите от Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора, съвместно с колеги от 8 европейски държави. Създаването на образователни мултимедийни продукти с помощта на различни програми и приложения, както и използването на нови стратегии в груповата работа с деца, позволява много по-детайлно, ясно визуализирано и практически ориентирано усвояване на теоретическите познания и стимулира креативността на децата в учебните часове. Придобитият опит в педагогическата практика се споделя с колеги от други училища.

1.4. Участие в обучителни курсове: ”Using E-Leаrning Platforms” (използване на платформите (Moodle, Weebly) за електронно обучение), “Going Digital in Innovative Classroom” (развиващ идеята за иновативна класна стая) и ”Innovative Approaches to Teaching”.

1.5. През 2019 г. Шесто основно училище „Свети Никола“ работи върху проект по ИКТ програмата на МОН – (Компонент 2) за изграждане на образователна платформа „Училище 365“ и (Компонент 4) –– „Внедряване на модерни информационни и управленски технологии в българските училища“. Участва активно във внедряване на софтуерната платформа Shkolo.bg. и извършва тестването на Shkolo.bg – платформата с множество интегрирани модули за управление на училищния живот.

1.6. Участие в национална програма „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

1.7. От 2016 г. училището ни работи с Office 365, а от 2019/2020 г. учебна година – се използва изцяло електронен дневник.

1.8. От месец октомври 2020 г. Шесто основно училище „Свети Никола“ работи по национална програма „Иновации в действие“, модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“. В два от третите класове и в един четвърти клас е въведен нов учебен предмет „Дигитална математика“. Обхванати са 72 ученици.

1.9. Участие в Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (2019 г., 2020 г., 2021 г.) – откриване на ефективни подходи към всеки отделен учащ се и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

1.10.Участие в национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ – създадени условия за съвременно обзавеждане на помещения, осъществиха се дейности по интереси, закупиха се пособия, техники и материали, стимулиращи личностното развитие на учениците.

1.11.Участие в национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици V-VII клас „Кодово име: „Живот“, която се осъществява с подкрепата на: Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Национален съвет по наркотични вещества, Национален център по обществено здраве и анализи (Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимости“ – Отдел „Зависимости“ и Отдел „Национален фокусен център“), Община Стара

1.12. Повече от десетилетие в училището се провежда областният кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда, като през 2020 г. и 2021 г. е домакин на Националното състезание по Химия и опазване на околната среда.

 1. През учебната 2019/2020 г. учениците от VII клас показват много висок резултат на Националното външно оценяване по математика – 55,63 точки, което нарежда VI ОУ „Свети Никола“ на първо място в област Стара Загора сред основните училища и на трето след ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора и ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък.

Резултатите на учениците от НВО по български език и литература нареждат училището сред първите в областта, като 89 от децата са с резултат над 90 точки.

 1. Призови места за учениците от VI ОУ „Свети Никола“ в общински, регионални и национални инициативи, олимпиади и състезания.

  1. Първо място и максимален брой точки за ученика Димитър Иванов Делев от VII клас на Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации – 2020 г.

  2. Първо място на областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2019/2020 г. за ученичката Кристина Димова Димова от IV клас

  3. Трето място на национален кръг на олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2019/2020 г. за ученичката Кристина Димова Димова.

  4. Отлично представяне на ученика Димитър Иванов Делев на областния кръг на олимпиадата по Български език и литература – 2020 г.

  5. По повод 24 май 2019 г. ученичката от IV клас – Фабияна Николаева Костадинова е номинирана и получава награда на кмета на Община Стара Загора – „Млада Загора“ за участията си на международни първенства и за златния си медал от държавното първенство по шахмат. Тя е европейска шампионка за деца до 9-годишна възраст.

През август 2018 г. ученичката печели приза от състезание по шахмат в Чешката Република, а през 2020 г. става шампионка на България в най-бързата шах дисциплина – бронзов медал на класически стил, сребърен на ускорения и златен на блица.

  1. Фабияна Костадинова постига отлични резултати (I-во място за съответния клас) и на Зимното математическо състезание за ученици от II до VII клас, проведено в гр. Стара Загора през месец февруари 2020 г.

  2. Първо място на областния кръг на 70-та Национална олимпиада по математика през 2020/2021 г.

  3. Първо място за Симона Ненова от VI д клас – на VI Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“, през 2019 г.

  4. Отборът на VI основно училище „Свети Никола“ заема първо място на областния кръг и трето място на националния кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ – 2019 г.

  5. Първо място за Йоана Ташева от II клас – на VII Национален конкурс за забавна песен „С песен да възродим доброто“ – 2019 г., гр. Казанлък.

  6. Второ място за Йоана Ташева от II клас – на ученическия фестивал „Песните на Европа – 2019“, проведен с подкрепата на община Ямбол.

  7. III място за ученичката Симона Ненова в националния конкурс за изпълнители на забавна песен и танц на българска фолклорна основа в гр. Ямбол през 2018 г.

  8. Първо място – за Митко Стоянов Милев, второ място – за Таня Ковачева, трето място – за Валентина Кънчева Монева – и тримата ученици от VII клас – на областния ученически конкурс „Моята история за Тракия“, проведен през 2019 г. по повод 120 години от основаването на Тракийската организация в град Стара Загора и 175 години от рождението на Капитан Петко Войвода – в раздел „Стихотворение /есе/ разказ (VVII клас)“.

  9. Живко Димитров Митев от VI клас получава поощрителна награда в Национален литературен конкурс „Писма до себе си“ – месец май 2020 г.

  10. Ния Минкова Казакова от III клас – печели шампионска купа на международния математически турнир Asia Open – август, 2020 г.

  11. Отлично представяне на ученици от V, VI и VII клас на състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“ за ученици от 5 до 12 клас на Сдружение „10 книги“ през 2020 г.

  12. Отлично представяне и първа награда на фолклорно трио – ученици от VI ОУ „Свети Никола“ в категория „Танц и фолклор“ на Националния конкурс „Път към Славата 2020“.

  13. Ученици от II клас са отличени с награди и грамоти от председателя на Окръжен съд – Стара Загора – за рисунки, съчинения и стихотворения, създадени от децата след посещението им в храма на Темида.

  14. Високи спортни постижения:

 • Първо място на Общинско първенство по баскетбол за момичета – 2019/2020 г.
 • Първо място във временното класиране на Общинско първенство по баскетбол за момчета – 2019/2020 г.
 • Отборът по бадминтон печели първо място на Общинския кръг на Ученическите игри – 2019 година.
 • Ученици от II и III клас печелят второ и трето място на Турнира по борба класически стил „Кольо Узунов“, 2019 г.
 1. Награди на учители:

 • Гергана Стратиева учител в VI ОУ „Свети Никола“ – на 01.11.2018 г. получава награда „Млад учител“, учредена от община Стара Загора;
 • Йорданка Мирчева – старши учител по български език и литература в VI основно училище „Свети Никола“ е носител на индивидуалната награда „Стара Загора“ за наука и образование – 2019 г.

 • Стоянка Василева– награда „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование – м. май 2020 г.

 1. Училището осигурява на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие. Мотивира ги за участие в планирани дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция.

  1. Шесто основно училище „Свети Никола“ е организатор и домакин на първото по рода си общинско състезание „Българският език е лесен и интересен“, което се провежда под патронажа на кмета на община Стара Загора – г-н Живко Тодоров.

  2. През учебната 2020/2021 г. в Шесто основно училище работят 12 групи за занимания по интереси в следните тематични направления: Математика, Информатика, Природни науки, Изкуства и култура, Гражданско образование, Екологично образование и здравословен начин на живот, Спорт.

  3. Съобразени с интересите на децата, в училището са сформирани фанфарен оркестър, мажоретен състав, фолклорна вокална група, отбори по баскетбол, футбол, тенис на маса, шах, отбор – защита при бедствия аварии и катастрофи.

  4. VI основно училище „Свети Никола“ е единственото учебно заведение в гр. Стара Загора, в което се изучава факултативно френски език от I до VII клас.

  5. През 2008 г. в Шесто основно училище е създаден театралният състав „Светулки“, чиито организатор е учител от начален етап – г-жа Соня Хараланбева. Тя неформално работи с ученици с изявен талант и интереси в областта на литературата и театъра

  6. През 2016 г. театралната група печели трето място на националния театрален фестивал „Малкият принц” – гр. Велико Търново с постановката „Пепеляшка”.

 • Първо място на състезанието за представяне на театрална постановка с компилация от творби на Недялко Йорданов – „Смешки страшни, страшни смешки за герои с опашки” , осъществено под егидата на библиотека „Захарий Княжески“;

 • Театрален състав „Светулки” представя завладяваща пиеса по Стефан Цанев „Пътят на Апостола“, посветена на годишнината от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски.

Театралният състав „Светулки“ постига изключителен успех в изявите си, тъй като се конкурира с професионални трупи и състави към читалища и театрални школи, водени от професионални актьори.

 1. Материално-техническа база

Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора, разполага с 40 обновени класни стаи, 4 специализирани кабинета, 4 методични кабинета, кабинет на ресурсните учители, кабинет на педагогическия съветник, 2 физкултурни салона, актова зала и спортни площадки. Стремежът е към ефективно оползотворяване на сградния фонд, създаване на съвременна позитивна учебна среда и безопасни условия на обучение и труд.

Очарователна театрална сцена със специално място за декори радва малките артисти – актьори, певци, танцьори. Малки таланти на голямата сцена – такова е чувството, такава е и обстановката в обновената актова зала на Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора.

От учебната 2019/2020 година училището е на едносменен режим на обучение, при целодневна организация на учебния ден.

Осигурена е надеждна безжична мрежа с контролиран достъп, което е гаранция за протичане на образователния процес по безопасен и ангажиращ за учениците начин.

 1. За първи път през 2018 г. (преди Коледа и Великден) по инициатива на Ученическия съвет и със съдействието на Обществения съвет и Училищното настоятелство, в училището се провеждат благотворителните акции „Подари надежда“. Основната им цел е набирането на средства за болни ученици и деца в неравностойно положение. Днес каузата за подпомагане на децата се е превърнала в традиция.

 2. Сътрудничество с други институции

Осъществяване на връзки с държавни, общински органи и различни организации, имащи пряко отношение към работата с децата и младежта и подпомагащи дейността на училището са: Център за подкрепа на личностно развитие, Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск, Регионална здравна инспекция, Зонта клуб, Ротари клуб, сдружение „Самаряни, държавен куклен театър – Стара Загора, драматичен театър „Гео Милев“, държавната опера, регионален исторически музей, къща-музей „Гео Милев“, художествената галерия.

 1. Училището ни е център за обучение на студенти от Тракийския университет, гр. Стара Загора. Учителите наставници създават интегрирани уроци съвместно с университетските преподаватели и студентите.

Днес всички са убедени, че добро образование се получава в добро училище, но малко са хората, които знаят как се създава то.

Обществеността на Стара Загора знае със сигурност, че Шесто основно училище „Свети Никола“ е доброто училище, че то осигурява възможности за развитие и реализация на младите хора, каквито изисква модерният свят. Съвременният човек е амбициозен, стреми се към качествена реализация, а глобализиращият се свят цени качествения човешки ресурс. Именно с тази толкова трудна и отговорна задача се справя всекидневно учителският колектив, изграден от хора с висока професионална квалификация, отдадени на работата и щастливи с успехите на своите ученици не само в областта на обучението.

Училищното настоятелство, общественият съвет и колективът на Шесто основно училище „Свети Никола“ работим в тясно сътрудничество и споделяме обща ценност –духовно развитие и израстване на децата.

Убедени сме, че удостояването с колективната награда „Стара Загора“ ще бъде признание за успехите на учители и ученици, за достойно извървения дълъг път до днес, но и вдъхновение и стимул за бъдещето на Шесто основно училище „Свети Никола“.

Елена Димитрова

председател на Училищното настоятелство