Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

                                                                          ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Педагогическия съвет, подкрепено от Училищното настоятелство и Обществения съвет на СУ „Максим Горки“ Стара Загора за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2021 г. (посмъртно) на Антония Господинова Сукманова (16. 01. 1959 – 23.03.2021г) – старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“ .

Антония Господинова Сукманова е старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“ от 1985 година. Завършила е специалност „българска филология“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ . Има 38 години стаж по специалността, като 36 от тях са в училище „Максим Горки“, където заема различни длъжности – учител, старши учител, главен учител, а за кратък период от време и заместник директор по учебната дейност.

От постъпването си в училището през 1985 г. госпожа Сукманова започва усилена работа за мотивиране на учениците за участие в олимпиади и състезания по български език и литература, извънкласни и извънучилищни дейности. През годините се е утвърдила като личност, открояваща се с ярка индивидуалност, високо ниво на професионализъм, диалогичност. Работи съвместно с Регионално управление на образованието (PУО), училищата, неправителствените и граждански организации. Ежегодно е включвана като специалист в областни комисии за проверка на знания и умения при регионални външни оценявания (РВО), национални външни оценявания (НВО) и зрелостни изпити (ДЗИ).

Името на Антония Сукманова не само в училищната, но и сред старозагорската общественост е безспорен знак за професионализъм, изявена творческа и обществена позиция, за отговорност и всеотдайност и за безспорни морални качества. В годините нейните ученици са се класирали на областни кръгове на олимпиадата по български език и литература и на призови места в национални форуми и конкурси.

През настоящата и изминалата учебна година и в условията на извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19, госпожа Сукманова отново успя да подготви, макар и от разстояние ученици за участие в олимпиади и състезания по български език и литература. Нейна ученичка беше класирана за областния кръг на олимпиадата по български език и литература.

Антония Сукманова е класен ръководител и като такъв има отговорно отношение към изпълнение на задълженията си, но и постижения в сътрудничеството с учениците и родителите им. Показателен е фактът на сведените до минимум отсъствия – по уважителни и неуважителни причини на учениците от класа й. Висока е успеваемостта на класа с десет отличници.

Госпожа Сукманова притежаваше собствен стил на работа, който предаваше на по- младите колеги от училището и областта, чрез различни публични форуми. Непрестанно следеше съвременните тенденции в развитието на езиковото и литературно образование и постиженията в областта на езика и литературата. Използваше в пряката си работа с учениците интерактивни методи на преподаване и обучение. Много умело направляваше протичането на часовете, поддържаше устойчиво вниманието на учениците, създаваше обстановка за творческо мислене.

Като дългогодишен преподавател в училище „Максим Горки“ госпожа Сукманова работеше всеотдайно за авторитета на учебното заведение – създаваше сценарии за концерти, следеше вписването на историята в летописната книга, отговаряше за правилното съхранение на архива и представянето в училищния музей. Извела е много випуски и не малко от бившите й ученици вече са успешни литератори, учители, културолози, дейци в различни сфери на живота – успешно реализирани млади хора. В педагогическата си практика, за работата си, госпожа Сукманова е получавала грамоти, дипломи и благодарствени адреси, но не е отличавана с общинска или награда от Министерство на образованието и науката.

Педагогическият съвет на СУ „Максим Горки“ единодушно предлага Антония Господинова Сукманова – старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“ за удостояване с награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ по повод 24 май 2021 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Мариана Пенчева

директор на СУ „Максим Горки“