Нови социални услуги се откриват в Община Стара Загора

Всеизвестен факт е, че Община Стара Загора предлага най-много и разнообразни социални услуги в страната. И въпреки това, в близките 2-3 месеца ще бъдат открити още няколко.

В бившата сграда на детска градина „Незабравка“, която се намира непосредствено до Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“ ще се изпълняват три различни услуги: На Сдружение „Алтернатива 55“ за деца с аутизъм. В досегашната база, която се намира в къща на ул. „Димитър Наумов“ засега по капацитет се работи с 20 деца. Надяваме се в новата среда да се увеличи капацитетът, защото необходимостта е много голяма. -Това съобщи за Dolap.bg Иванка Сотирова, зам.кмет в Община Стара Загора по образование, здравеопазване и социални дейности. – Предлаганите услуги са не само за подпомагане на децата и тяхното интегриране, но и подпомагане и консултиране на родителите им при отглеждането и възпитанието, задоволяване на правни и всякакви други потребности. Затова е много важно да се увеличи този капацитет“.

Другата услуга, която ще се предлага в същата сграда е за деца с психични проблеми. В момента се търсят подходящи специалисти. Третата услуга в същата сграда е за социална интеграция на уязвими групи. Проектът е насочен към млади майки, които са изоставени от бащите на децата им и въобще не са подготвени за отглеждане на новородените им деца. Предполага се, че от тази услуга ще се възползват около 100 човека. За тях също ще има необходимите специалисти – психолози, социолози, здравни медиатори и пр.

И трите услуги ще се предлагат само през деня. Издръжката е от държавата по делегирани дейности. Началото им е през месец юли 2021 г.

Подготвят се две наблюдавани жилища. Едното е в квартал „Железник“. Другото ще бъде в ниското тяло на бившата Метрология, където са и социалните жилища. Те са предназначени преди всичко за младежи, които са изпаднали в рискова ситуация и трябва да бъдат под закрила в известен период – максимално до 9 месеца.

Новата услуга ще се открие за възрастни с психични проблеми. Тя ще бъде предлагана в едното крило на бившия дом за деца лишени от родителски грижи „Теофано Попова“. Там ще бъдат настанени 20 младежи и възрастни с ментални проблеми. В източната част на сградата ще бъдат разкрити дневни центрове за деца и младежи с психични проблеми.

В новоремонтираната сграда на Метрологията в 69 апартамента ще бъдат настанявани уязвими семейства. Сложен е подборът на имащите необходимост от такава услуга, обясни г-жа Сотирова.- Идеята на проекта е кандидатстващите да ползват услугата до три календарни години. През това време ще им се създават подходящи условия за придобиване на умения да могат след това самостоятелно да се справят в живота. Услугата е за граждани от уязвими групи, които няма къде да живеят. През този период ще имат задължението една година да бъдат обучавани от определени работодатели за усвояване на професионални умения. Техните деца ще трябва да ходят на училище, да се следи социалният статус.

Философията на всички социални политики е да успеем по някакъв начин да превъзпитаме нуждаещите се да бъдат отговорни към себе си и към децата си.

В момента се изпълнява програма „Гаранция за детето“ на УНИЦЕФ. С нея в община Стара Загора, в 6 детски градини, се назначават логопеди и психолози с цел да бъдат подпомогнати както екипите на детските заведения ,така и родителите, за да осъзнаят необходимостта от професионална грижа. Много от днешните деца имат артикулационни проблеми, които не са свързани с говорене или заекване, но с правоговора въобще. Финансирането е по европейска програма“, каза зам.кметът.

Предстои реализирането на голяма програма за асистентска подкрепа. С нея ще бъдат назначавани социални асистенти. Един социален асистент може да обслужва две-три нуждаещи се семейства, във връзка със часовата им ангажираност. Изискванията са по-различни от тези на личните асистенти, по механизма за личната помощ. Там нуждаещите вече са над 500. Тези услуги трябва да подпомагат всички, които са изпаднали в здравословна ситуация или от битов характер.

Асистентската социална програма трябва да започне от м. юли т.г. Тя също е на делегиран бюджет. Всички тези услуги се нуждаят от необходимите над 100 души кадри. Те ще бъдат на трудови договори. Проблемът е, че завършващите специалността „Социални услуги“ към Тракийски университет кандидатстват за работа с идеята да бъдат назначени в канцелария, а не по предназначението – да работят на терен, коментира г-жа Иванка Сотирова.

За мене най-голям и труден проблем е готовността на обществото ни. Ние не сме в състояние да осъзнаем и приемем различния от нас. По- добре е „различното“ дете да го няма. Родителите се събират, създават стигма на детето, което има проблем в адаптацията и пр. Т.е. трябва още много дълъг път бързо да изминем, за да има положителни промени в общността ни.

Росица Ранчева