Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От педагогическият колектив на СУ „Христо Смирненски“

За Албена Еленкова Василева – старши учител по изобразително изкуство

Да бъде номинирана за носител на ежегодната награда «Стара Загора» на Община Стара Загора

Албена Еленкова Василева е родена на 13.07.1968г. През 1989 год. завършва ИПУ –гр. Дупница, специалност –трудово обучение и изобразително изкуство.

През септември 1989г. започва работа като учител по изобразително изкуство в СУ «Христо Смирненски» гр. Стара Загора, където работи и до днес.

Г-жа Василева е преподавател с новаторски дух и използва съвременни интерактивни методи на преподаване. Работи с учениците с огромно желание, проявява отговорност и инициативност. Мотивира младите хора за участие в извънкласни и извънучилищни дейности, последователно и целенасочено работи с тях в ателиета за занимания по интереси с цел развиване на творческите им умения и дарби.

Под нейно ръководство учениците показват отлични резултати и се класират на призови места на национални и международни конкурси и състезания:

Национален конкурс за коледна картичка с благотворителна цел -2015г., поощрителна грамота на ученичката Щилияна Асенова от 5 клас

Общинска изложба –конкурс «Сурва, весела година» – 2015-2020г., грамоти и предметни награди

Международен конкурс «С очите си видях бедата»-2017г.,първо, второ и трето място в общински етап и трето място в областен етап

Първи национален ученически конкурс за рисунка «В началото бе словото» -2017г. грамоти за участие.

Общинска изложба –конкурс « Баба Марта бързала, мартенички вързала»-2017-2020 грамоти за оригинално изработени мартенички.

Международен конкурс «С очите си видях бедата»-2018г. второ място в областен кръг на конкурса.

Национален конкурс «Безопасност на пътя с ДЗИ» -2018 грамота за отлично представяне

Национален конкурс «Моят празник» 2017- грамота за участие.

Национален конкурс «Моят празник» 2018- грамота за отлично представяне

на участници и ръководител.

Национален конкурс «Моят празник» 2019- специалната награда на млад омбудсман на Млада Стара Загора в същия конкурс.

Шестнадесетият национален конкурс за детска рисунка „Златна есен – плодовете на есента“, Севлиево 2019- специална грамота за участие и отлично представяне на ученици и ръководител

Международен конкурс «С очите си видях бедата»-2019г. четвърто място в общински кръг и второ място в областен кръг на конкурса.

Г-жа Василева е преподавател с 31-годишен педагогически стаж, която непрекъснато с амбиция и желание повишава професионалната си подготовка. Умело ръководи Методическото обединение „Изкуства, технологии и физическа култура и спорт“ в училището. В работата си с колегите проявява инициативност, отзивчивост, лоялност , подкрепя и споделя опита си с младите педагогически специалисти.

В работата си с учениците тя планира, организира и води успешно групи за занимания по интереси, в които ги запознава с рисуване върху коприна, с различни и нетрадиционни техники- батик, работа с полимерна глина, декупаж, везане, работа с приложни материали и др. Родителите остават очаровани от постиженията на децата си под ръководството на тяхната преподавателка. Госпожа Василева интегрира хората от малцинствата в обществото чрез изкуството като една лека и приятна форма на приобщаване.

Госпожа Василева ръководи комисията за украса в училището и активно участва в подобряване интериора и материално-техническата база на училището и образователната среда. С нейни рисунки са украсени много от стените на класните стаи в начален етап, няколко коридора и стълбите между етажите в сградата.

Летописната книга на училището се пише от госпожа Василева, която подкрепя текста със снимков материал от всички събития в училище.

Всяка година тя се включва в работата по национални програми и проекти, а също споделя опита си чрез изнасянето на открити практики. Участва в организирането на кулинарни състезания, художествен пленер с ученици от прогимназиален етап, чрез които успешно ги мотивира да проявяват творчество и креативност, да се развиват и усъвършенстват в области, към които имат интерес и предпочитания.

Участник е във форум „Привличане и задържане на учениците от Област Стара Загора в училище“- 2019, организиран от РУО Стара Загора и програмата „Заедно в час“, където споделя опита си в организирането и водене на ателиета по изящно и приложно изкуство с ученици от прогимназиален етап.

През 2019. придобива V ПКС в ДИПКУ към Тракийски университет, гр. Стара Загора. Участва в практически семинари и курсове за повишаване на квалификацията:

«Изработване на ученическо портфолио»-2013

«Формиране на предприемачески умения в прогимназиален етап»- 2013

«Ефективно педагогическо,вербално и невербално общуване за постигане на толерантности преодоляване на враждебността във взаимоотношенията»-2014

«Насилието и тормозът в училище- съвременни подходи към оценяването, превенцията и справянето с тях»-2017

Умения за разрешаване на конфликтни ситуации с деца,ученици и родители“2018

Модерни учители и родители. Партньорство между учители и семейство“2018.

Управление на класа и проблемното поведение“-2018

Защита на личните данни в образованието“- 2019

Закон за мерките срещу изпиране на пари в образованието“-2019

Атестиране на персонала в образователните институции. Оценка на труда. Формиране на работните заплати“- 2020.

Г-жа Василева притежава качества и умения, като преподавател:

Професионални знания и умения

  • Познаване и прилагане на методиката на работа и нормативните изисквания

  • Поддържане на професионалната компетентност и адаптиране на модерни методи и похвати

  • Организира и участва в разработване и реализиране на проекти

Мотивация за работа

Интерес и ангажираност към изпълняваната работа

Готовност за поемане на допълнителни отговорности

Последователност в преодоляване на трудностите

Качество на работа

Положително отношение към учениците и умение за работа с тях в учебните часове и в различни форми на извънкласни дейности

Умения за работа в екип

Организационни умения

Ръководството на СУ «Христо Смирненски» гр. Стара Загора предлага госпожа Албена Еленкова Василева – старши учител по изобразително изкуство в СУ «Христо Смирненски», Стара Загора да бъде номинирана за носител на ежегодната награда «Стара Загора», по повод 24 май –Ден на българската просвета и култура и славянската писменост в направление наука и образование. Предложението е направено и обсъдено на заседание на Педагогическия съвет на СУ“Христо Смирненски“ Стара Загора , проведено на 23.03.2021г.

Пенка Трандева

директор на СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора