Представяме Ви предложенията за наградата „Стара Загора“ – 2021 г.

До определения срок на вниманието на кмета на Община Стара Загора са постъпили 17 индивидуални и колективни предложения за присъждане на награда „Стара Загора“ за 2021 г. С най- високото отличие се удостояват български и чуждестранни пълнолетни граждани, приживе или посмъртно, за високи художествено-творчески постижения в духовния живот и сферата на образованието и науката в Община Стара Загора.

Ежегодната награда „Стара Загора“ е учредена през 1968 г. Връчва се по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Присъжда се в две направления: наука и образование и култура и изкуство.

В няколко поредни броя Dolap.bg ще представи направените мотивирани предложения без редакторска намеса.

                                                                              Предложение

за присъждане на индивидуална награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за 2021 година на Юлиян Цветков- старши учител по математика в ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора.

След решение на педагогическия съвет на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора, педагогическият колектив на гимназията предлага индивидуалната награда „Стара Загора“ в направление „Наука и образование“ за принос в развитието на образованието да бъде връчена на Юлиян Кънчев Цветков – старши учител по математика в ППМГ „Гео Милев“.

Завършил висшето си образование, ОКС „Магистър“ в ПУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив (1994г.), господин Цветков придобива и следдипломна квалификация за работа с изявени ученици в кръжоците по математика, към СУ „Св. Климент Охридски“ (2012 г.)

Господин Цветков работи в ППМГ “Гео Милев“ гр. Стара Загора от 2002г. Основните мотиви за неговото номиниране са активната му работата с изявени ученици, които ежегодно постигат високи резултати и заемат призови места на областни и национални кръгове на Националната олимпиада по математика, регионални и национални състезания.

Учениците на господин Цветков са с отлични резултати и от Държавните зрелостни изпити през последните няколко години. Той е и един от първите учители, съумял да приложи иновативни методи в обучението по математика чрез използването на динамичната математическа програма “Geogebra”.

В изминалите години господин Цветков има различни публикации:

  • в списание „Математика“, „Математика +“ и други;

  • съавтор на сборник по математика за X клас, изд. КЛЕТ 2020г.;

  • съавтор на сборник по математика за XII клас, изд. КЛЕТ 2021.г.;

Участие в Национални комисии за организиране и провеждане на национална олимпиада и състезания и е автор на задачи за подготовка на НВО и ДЗИ, както следва:

  • Участие в Национална комисия за организиране и провеждане на Националната олимпиада по математика IV-VII клас (учебна 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020година);

  • Участие в Национална комисия за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Питагор“ (учебна 2016-2017; 2017-2018 и 2018-2019 година);

  • Участие като автор на задачи в комисиите за подготовка на НВО 7.клас и ДЗИ (учебна 2017-2018; 2018-2019 и 2019-2020 година).

Изяви на ученици

Участия на негови ученици на национални и областни кръгове на НОМ

  • През последните три учебни години- 2018-2019г. 2019-2020г. и2020-2021г. негов ученик е единственият от област Стара Загора, който е допускан до национален кръг на олимпиадата по математика;

  • Отлични резултати на ученици на ДЗИ през 2014-2015г., 2015-2016г., 2018-2019г., 2019-2020г.

  • Многократни участия и призови места на престижното математическо състезание „Математика с компютър“,организирано от ИМИ-БАН“ Viva cognita“ негов ученик е безспорен лауреат в състезанието. Конкретно за 2020-2021г.- първо и трето място за двама негови ученици на финалния кръг във възрастова група XI-XII клас .

  • Множество медали на негови ученици от участията си в международното математическо състезание „Математика без граници“.

Господин Цветков работи по различни Национални програми:

1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, 2019-2020 и 2020-2021 учебна година

3. Национална програма „Квалификация“, 2018/2019 учебна година.

Учениците от ППМГ “ Гео Милев“, избрали математиката и информатиката за свой приоритет са изключително умни и амбициозни, което изисква от учителя висока професионална компетентност и проява на лична отговорност в ежедневната преподавателска дейност.

Г-н Цветков е авторитет в областта на математиката не само в ППМГ “Гео Милев“, но и в областта.

Предвид гореизложените мотиви, предлагаме на вниманието Ви един безспорен професионалист, всеотдаен и последователен в работата си, работещ за успеха на учениците, за издигане на имиджа на ППМГ „Гео Милев и град Стара Загора, който заслужава да бъде удостоен с наградата „Стара Загора“ на Община Стара Загора.

Мариета Петрова

директор на ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора