Пасхално послание на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан

ВЕЛИКДЕНСКО ПОСЛАНИЕ ДО БОГОЛЮБИВИТЕ ПАСТИРИ, ВСЕЧЕСТНИТЕ МОНАСИ, МОНАХИНИ  И ДО ВСИЧКИ ЕПАРХИОТИ В СТАРОЗАГОРСКА ЕПАРХИЯ

„ О Пасха, избавление от скърбите !“

/Из Пасхалното богослужение/

Обични във възкръсналия Господ Иисус Христос чеда на богохранимата Старозагорска епархия,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С думите на светия апостол „смъртта биде погълната с победа“ /1 Кор. 15:54/ е увековечено това величаво събитие, в което Животът завинаги победи. Пасха е празник, носещ неизказано духовно тържество, ден на триумфално ангелско песнопение, на химни, родени във времето, но вече извън него, за да носят вечно светлина: „Христос възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта победи  и на тия, които бяха в гробовете , живот дари“.

Празник е! Неговата безкрайност могат да обхванат и прегърнат само духовните ни сърца. Извън Възкръсналия Христос всичко е преходно, тъжно и печално и ето – Господ сътворява тоя ден, „ да се зарадваме и да се развеселим в него“ /Пс.117: 24/ . Тази радост и това ликуване се осъзнават толкова ясно от душите ни и то най –вече на сияещото Възкресение Христово, защото там, в тайнството на Пасхата, те откриват своя път и бъдеще. Затова Светата ни Църква в песнопенията за Празника на празниците отбелязва, че е „ Пасха велика“, „ Пасха за вярващите“, „Пасха, която ни отваря райските двери“, „ Пасха, която освещава всички верни“. Време, в което осъзнаваме, че трябва да дойдем в храмовете и да приемем светлина от Светлината, която не знае вечер!

Възкресението на Спасителя е не само утвърждаване на истинността на Христовото слово и  венец на благия промисъл на Пресветата Троица за хората. Това събитие е връх в историята на човечеството, дало начало на Новия Завет, на Бога с човека. В Пасха са скрити и раждането на Царството на благодатта, и епохата на спасението. В този ден тържествува Божията обич! Светът става свидетел на нечувана до тогава проява на жертвена любов. Няма миг от земния живот на Спасителя, който да не е видимо тихо, но вечно доказателство за съществуването й .

Богочовекът върви по своя път с велико смирение и търпение. Приема хули, унижения, предателство, гори в мъката на кръстните страдания и пак се моли за нас, хората, неговите мъчители. Възкръсва, защото Той е животът /Йоан 14:6/ и ни дарява огъня на своята любов. Господ Иисус Христос го прави страдайки, за да се докоснем до него и топлината Му: „Огън дойдох да туря на земята , и колко бих желал да беше вече пламнал!“ /Лк.12:49/– казва Той, за да ни подтикне да вземем искрица от пламъците му.

Обични в Господа, мои духовни чеда, често искрите на това пламване се раждат от изпитанията, болките и страданията, които са неизменна част от земния ни делник. „ В света скърби ще имате“ /Йоан 16:33/ – предупреждава нашият Спасител. Думите Му сега, по време на пандемията, трябва не само да ни бъдат утеха ,но и да ни укрепват с вяра и дръзновение да преминем през сегашното предизвикателство.

Наистина пострадаха близки и далечни хора .Някои се излекуваха от Ковид -19, други завършиха земния си път, оставяйки след себе си много тъга. Като хора, в душите ни се утаи умора , а в някаква степен и безнадеждност. Това са част от човешките ни немощи, а силата ни се крие в страшните слова, с които Ангел Господен се обръща към жените мироносици, дошли да видят гроба и помажат тялото Иисусово: „… зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал!“ /Мат.28:5-6/.

Ето я ярката светлина на Христовото Възкресение! Господ ни дарува безсмъртие и вечен живот. Иисус Христос утвърди навеки, че който вярва в Него, и да умре, ще живее/ Йон. 11:25/. Той отвори дверите на царството Божие и никой вече не може да ги затвори /Откр. 3:8/.

Това е и скръбта, от която ни избавя Пасха. Христовото Възкресение  е освобождаването ни от бъдещите вечни мъчения и от властта на греха. Нека не го забравяме, защото само така истинно ще се докосваме до светите тайнства на Църквата, ще се изповядваме и причастяваме, с готово сърце ще приемаме тази скъпоценна възможност, дарувана ни от Бога – опрощаването на греховете ни.

Пасха е духовна пъртина, по която трябва да преминем, за да видим страданието в надземната му перспектива, в проекцията на Духа. Трябва да поемем по нея, ясно осъзнали, че не бягаме от болката, а предприемаме полет над нея. Това извисяване ще помогне на душите ни да осъзнаят факта, че сме извикани от небитието за вечен живот от обичащ ни Отец. Той ни държи ръката, когато правим трудни стъпки по стръмнините на личните си Голготи, за да срещнем собственото си възкресение.

Нека да бъдем верни на Господа и днес, на пресветлия празник, и занапред! Да не Го огорчаваме и да не се отдалечаваме от Него със страстите и пороците си! Да се борим с тях и всичко недобро в себе си! Пасха да утвърди в душите ни  Христовата любов и смирение. Той няма да ни остави, защото негови са божествените думи: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“/Мат.28:20/.

Отечески поздравяваме всички чеда на Старозагорската епархийска църква с всепобедния Празник – Светлото Христово Възкресение! Всесърдечно благопожелавам  мирът, благостта, светлината и обичта  на нашия Възкръснал Спасител да носят в сърцата на всички много топлина и радост, които никога не угасват!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНА ВОСКРЕСЕ, СЕГА И НАВЕКИ !АМИН!

С пълнота на Пасхалната радост, Ваш во Христа молитствувател:

+ Старозагорски митрополит КИПРИАН